In de ontslagzaken na twee jaar ziekte zijn de twee grootste discussiepunten het juiste verlofsaldo en een kloppende transitievergoeding. En dit kan echt om serieus veel geld gaan wat klanten mogelijk mislopen. Laatst regelden wij in een ontslagzaak na 2 jaar ziekte 7000 euro extra aan verlofuren omdat deze werkgever de wetgeving en regels niet juist uitvoerde in de vaststellingsovereenkomst (VSO).

Wat is bovenwettelijk en wettelijk verlof?

In de blog en video over wettelijk en bovenwettelijk verlof leg ik uit wat deze zijn. Wettelijk verlof krijgt iedereen automatisch bij wet met een vast aantal van 20 dagen voor iemand die fulltime 40 uur werkt. Krijg je extra verlof dan is dit vaak automatisch bovenwettelijk verlof. Aan bovenwettelijk verlof mogen werkgevers eigen regels koppelen. Zoals bijvoorbeeld dat deze komen te vervallen bij ziekte.

Wanneer vervalt verlof?

Wettelijk verlof vervalt na 6 maanden na het jaar waarin het is opgebouwd en bovenwettelijk verlof vervalt 5 jaar na het jaar waarin het is opgebouwd. Maar LET OP: er kunnen andere regels in je contract of CAO staan.

Mag mijn werkgever mijn wettelijk verlof laten vervallen bij langdurig ziekte?

Wettelijk verlof mag niet zomaar komen te vervallen bij langdurige ziekte. Want de wet zegt dat als je niet in staat was het op te nemen en ervan te genieten door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, dan mag dit niet vervallen en blijft het recht bestaan. Dit is natuurlijk wel een lastige discussie. Want wanneer ben je niet in staat om het te genieten en op te nemen. Hier moeten beide partijen eerlijk naar kijken. Nog een voorbeeld; wanneer de werkdruk het niet toelaat om vrij te nemen dan mag verlof ook niet komen te vervallen.

Het is aannemelijker dat je geen verlof kunt genieten wanneer je 100% ziek bent.

Wanneer iemand 100% ziek is en niet eens gedeeltelijk kan re-integreren is het alweer aannemelijker dat je dan ook niet in staat bent van verlof te genieten. Wanneer iemand gedeeltelijk weer werkt is het ook weer aannemelijker dat je ook van verlof kan genieten. Wanneer je namelijk ziek bent betekent dit niet automatisch dat je helemaal niks meer kan. Thuis zal je waarschijnlijk ook gewoon wat dingentjes ondernemen en er soms op uit gaan.

Werkgevers bespreek verlof opname met langdurig zieken.

Werkgevers doen er goed aan om tijdens langdurige ziekte continue te kijken of er mogelijkheden zijn of de langdurige zieke verlof kan opnemen. Ik vind het niet netjes dat werkgevers aan het einde van de rit verlof opeens niet willen uitbetalen terwijl ze een werknemer nooit ergens op hebben gewezen. En of ze niet hebben gestimuleerd om het op te maken of het te informeren dat het vervalt. Veel werknemers hebben er ook geen kennis van.

Voorkom automatisch verval van verlof door dit schriftelijk te melden!

Werknemers let zelf goed op en stuur een schriftelijke mail/brief aan je werkgever wanneer je niet in staat bent verlof op te nemen. Dit is ook weer een verplichting voor de werknemer! Geef in die brief aan dat je niet in staat bent het op te nemen en uitstel van het verval wilt. Doe dit tijdig en niet heel kort voor het verval maar een paar maanden ervoor. Daarnaast wil ik ook de werknemers stimuleren en oproepen dat als je wel in staat bent verlof op te nemen dit ook te doen. Ga zelf ook netjes met je werkgever om.

Schakel de bedrijfsarts in bij discussie.

Ontstaat er een discussie of je wel of niet het verlof zou kunnen opnemen dan doet men er verstandig aan om de bedrijfsarts te betrekken en te vragen hoe die er tegen aan kijkt.

Komen werkgever en werknemer er niet uit schakel ons in.

Kom je er samen niet uit op dat moment dan kan het slim zijn ons alvast te betrekken. Anders krijgen wij straks in je ontslagzaak te horen ‘ik heb toen gezegd dat het kwam te vervallen’. En als wij straks de discussie over een juist aantal verlofuren gaan voeren en je hebt netjes schriftelijk vermeldt dat je niet in staat was het op te nemen dan staan we weer met 1 puntje voor in die discussie.

 

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.