Iedere werknemer indienst bij een werkgever bouwt vanaf dag 1 recht op op de transitievergoeding. Wanneer een werkgever vanuit haar kant een contract stopt heeft de werknemer recht op deze opgebouwde transitievergoeding. Maar wat is deze transitievergoeding precies? Per wanneer heb je er recht op en hoe.

Iedere werknemer indienst bij een werkgever bouwt vanaf dag 1 recht op op de transitievergoeding. Wanneer een werkgever vanuit haar kant een contract stopt heeft de werknemer recht op deze opgebouwde transitievergoeding. Maar wat is deze transitievergoeding precies? Per wanneer heb je er recht op en hoe hoog hoort deze vergoeding dan te zijn? Lees alles in deze blog.

Wat veranderd er met de transitievergoeding per 1-1-2020?

Per 1-1-2020 zijn er nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wetswijzigingen in HR / arbeidsrecht land. Alle WAB wetswijzigingen staan in deze WAB blog. Er veranderen ook zaken met de transitievergoeding. Je bouwt namelijk al direct vanaf je eerste werkdag recht op transitievergoeding op. Ook is de berekening van de transitievergoeding veranderd. Per 1-1-2020 krijgt iedereen per dienstjaar 1/3 maandsalaris. De oude regeling voor 50-plus en of langer dan 10 jaar indienst is inmiddels komen te vervallen. Deze hadden namelijk recht op een hogere transitievergoeding.


Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bestaat sinds 1 juli 2015 en is bedoeld als vervanger voor de ontslagvergoeding (kantonrechtersformule). Deze transitievergoeding is bedoeld om geld te hebben om je bij te scholen of om te scholen zodat je weer sneller kans maakt op een (nieuwe) baan. Het is ter hulp/transitie naar nieuw werk. Je kan de transitievergoeding dus inzetten voor wat jij wilt. Coaching, studie of gewoon houden ;).

Wanneer heb je recht op de transitievergoeding?

Als een arbeidsovereenkomst is beëindigd op initiatief van de werkgever of als een tijdelijk dienstverband op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet, dan is de werkgever in principe de transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Let op: je werkgever is verplicht om een tijdelijk contract officieel een maand van te voren schriftelijk aan te zeggen. Doen zij dit niet tijdig dan heb je recht op de aanzegboete.  Lees de blog hier.


Wanneer geen recht op de transitievergoeding?

 • Het spreekt natuurlijk voor zich dat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden wanneer de werknemer verwijtbaar en nalatig gedrag heeft vertoont. (Diefstal, misdrijven, niet nakomen van interne afspraken, regels en (ziekte)protocollen)
 • Wanneer de werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld 12 uur of minder per week werkte.
 • Wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
 • Bij beëindiging met wederzijds goed vinden (de vaststellingsovereenkomst). Het is wel gebruikelijk dat er een vergoeding wordt toegekend. Onderhandel deze en vraag juridische hulp.
 • Wanneer jij als werknemer een verlenging van een nieuw contract niet accepteert.
 • Wanneer de werkgever failliet is.
 • Wanneer er in de CAO een gelijkwaardige of betere regeling is, geldt de regeling uit de CAO.

Uitzendkrachten of payrollkrachten ook recht!

Ben jij vooraf aan je indiensttreding eerst via het uitzendbureau bijvoorbeeld al werkzaam geweest voor de werkgever in vergelijkbaar werk? Dan valt dit onder opvolgend werkgeverschap. Deze periode telt dan mee in de berekening van de transitievergoeding. Ook uitzendkrachten en payrollkrachten hebben recht op de transitievergoeding.


Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

Per 1-1-2020 is de opbouw transitievergoeding voor iedereen gelijk.

 • Opbouw transitievergoeding start vanaf dag 1 indienst. (Voorheen was dit pas vanaf 2 jaar indienst. Dit is dus komen te vervallen.)
 • Iedereen heeft per dienstjaar recht op 1/3 maandsalaris.
 • UPDATE dit is niet langer van toepassing dat de 50-plus regeling en of langer dan 10 jaar indienst een hogere transitievergoeding toekende.

Welke zaken dien je mee te nemen in de berekening transitievergoeding?

 • Brutoloon
 • 8% vakantiegeld
 • Vaste toeslagen (voorbeeld gemiddelde ploegentoeslag of ort)
 • Vaste bonus, variabele bonus, 13e mnd, eindejaarsuitkering
 • Mogelijk nog meer, dit zou ik moeten beoordelen en hangt af van je loonstroken en arbeidsvoorwaarden.

Ben je ziek of heb je bijvoorbeeld (ouderschaps)verlof?

Soms krijg je minder betaald door ziekte of door de opname van ouderschapsverlof. In deze gevallen reken je toch met 100% van je (optioneel parttime) loon welke je conform je contracturen zou moeten krijgen. Voorbeeld jij hebt een contract van 40 uur maar je neemt 8 uur ouderschapsverlof op dan reken je dus met het bruto loon conform 40 uur. Ben je ziek en krijgt je 70% doorbetaald, dan moet je toch het 100% loon krijgen (wel natuurlijk je parttime 100% loon mocht je parttime werken).

Heb ik recht op de transitievergoeding in mijn proeftijd?

Stel je ontslaat iemand in zijn proeftijd dan krijgt deze ook pro rato recht op de transitievergoeding.


Hoe bereken je de transitievergoeding voor een oproepkracht?

Voor het berekenen van de transitievergoeding bij een oproepkracht dien je te werken met het gemiddelde salaris van de afgelopen 12 maanden. Werkt de oproepkracht korter dan geldt het gemiddelde van die maanden in dienst.

Wat te doen bij een geschil omtrent de transitievergoeding?

De werkgever dient de transitievergoeding binnen één maand na het einde dienstverband uit te keren. Mocht dit niet gebeuren of mocht de werkgever niet het juiste bedrag uitkeren dan heb je 3 maanden de tijd (na einde dienstverband) om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

Tips werknemer:

 • Werkgevers maken massaal fouten in de berekening transitivergoeding. Hiermee leveren wij onze klanten vaak het meeste geld mee op. Ook tijdens een sociaal plan of na 2 jaar ziekte waarbij ze rekenen met het wettelijke denk je dat het wel zal kloppen. Maar in de basis berekening gaat er veel mis waardoor mensen massaal geld mislopen.
 • Pas op met bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag. Door de uitkering van de transitievergoeding kan je mogelijk teveel loon krijgen en hiermee moeten terugbetalen aan de belastingdienst.
 • Bij aanvang dienstverband kan er een hogere transitievergoeding overeengekomen worden. Dit zal in de praktijk alleen weinig voor komen. De werkgever wil liever geen hogere vergoedingen mee geven.
 • Je opbouw recht op de transitievergoeding loopt vanaf dag 1.
 • Teken nooit een ontbinding zonder juridisch hulp gehad te hebben.
 • De transitievergoeding dient binnen één maand uitbetaald te worden. Gebeurt dit niet dan moet je zorgen dat je binnen 3 maanden na einde dienstverband de tijd om het verzoekschrift tot uitbetaling hiervan in te dienen bij de kantonrechter.
 • Let op dat je variabele (bonus, winstuitkering) en vaste (vakantiegeld, vaste 13de maand, ploegentoeslag, overwerktoeslag) looncomponenten mee zijn genomen in de berekening.
 • Opvolgend werkgeverschap telt mee in de berekening van de transitievergoeding (bedrijfsovername, uitzendperiode, detachering, payrol)

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.