Op 30 november 2017 schreef ik een overzichtelijk artikel met in grote lijnen de nieuwe plannen vanuit het regeerakkoord. Ik legde ook uit in dit artikel dat het plannen zijn en dat die plannen nog een lange weg te gaan hebben voordat ze definitief erdoor zijn. In dit blog zet ik de belangrijkste wijzigingen (arbeidsrecht en HR) voor 2019 op een rij. 

Geboorteverlof per 1 januari 2019

Het geboorteverlof (ook wel partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof genoemd) voor de partners van de moeders was 2 dagen doorbetaald verlof. Per 1 januari 2019 gaat de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (ook wel WIEG genoemd) in. Hiermee krijgen de partners recht op doorbetaald geboorteverlof voor de duur van je contracturen per week. Werkt de werknemer 36 uur dan heeft die recht op 36 uur geboorteverlof. Werkt je werknemer 24 uur per week dan heeft deze recht op 24 uur geboorteverlof. Deze ”week” geboorteverlof kan de partner in de eerste 4 weken na de thuisbevalling opnemen of binnen 4 weken nadat de baby thuis is van een ziekenhuisbevalling. De werknemer kan zelf beslissen wanneer die dit opneemt.

Aanvullend Geboorteverlof per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kan dit geboorteverlof aangevuld worden met 5 weken van de wekelijkse arbeidsduur (contracturen per week). Hoe werkt dit aanvullende geboorteverlof? Het UWV keert een uitkering uit van 70% van het (maximum)dagloon. Hiermee kan een werknemer in totaal 6 weken geboorteverlof opnemen in het eerste half jaar na de bevalling. 

Uitbreiding Adoptieverlof per 1 januari 2019

Het adoptie- of pleegzorgverlof was voorheen 4 weken en wordt per 1 januari 2019 verlengd naar 6 weken. Een werknemer krijgt dan een speciale uitkering van het UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon. Deze wetswijziging is opgenomen in de WIEG. Meer informatie over het adoptie- pleegzorgverlof en het opnemen hiervan staat op de site van het UWV (ze moeten de nieuwe wetswijziging alleen nog even doorvoeren op hun site van 4 naar 6 weken verlof ;)). 

Zwangerschapsverklaring mag de werkgever niet meer bewaren

In verband met de nieuwe privacy-wetgeving mag de werkgever de zwangerschapsverklaring niet meer opnemen in haar personeelsadministratie. Normaliter moest de werkgever 1 jaar lang bij controle een zwangerschapsverklaring, bij controle van het UWV, kunnen tonen. Deze bewaarplicht ligt nu bij de werknemer. Het UWV kan dus een controle doen op de werknemer zelf en deze zal dan de verklaring moeten kunnen laten zien. 

Bijtelling auto van de zaak veranderd

Per 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% op elektrische auto’s alleen nog tot een catalogusprijs van 50.000 euro. De catalogusprijs boven de 50.000 euro wordt met 22% bijtellingspercentage belast. Daarnaast zal er vanaf 2021 zelfs op alle auto’s enkel nog 22% bijtelling zijn. Hiermee verdwijnt dus de verlaagde 4% bijtellingsoptie.

De ondernemingsraad

Per 1 januari 2019 zal het jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen verplicht op de agenda van bedrijf en OR staan. Dit geldt voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. Hiermee willen ze meer bewustzijn en transparantie bieden.

Meer rechten voor personeelsvertegenwoordiging

Bedrijven die te klein zijn voor een OR maar wel een personeelsvertegenwoordiging hebben, krijgen meer rechten met betrekking tot betrokkenheid bij pensioenen. Het betreft een schriftelijk informatierecht en een initiatiefrecht. Alles met betrekking tot wijzigingen, intrekken of vaststellen van een pensioenuitvoeringsreglement moet schriftelijk gedeeld worden met de personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast moet de werkgever alle informatie verstrekken en is de werkgever verplicht om in gesprek te gaan met de personeelsvertegenwoordiging.

Minimumloom

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 weer. Daarnaast is er per 1 juli 2019 een wijziging voor werknemers vanaf 21 jaar. Je hebt dan namelijk als 21-jarige recht op het volledig wettelijke minimumloon. Vorig jaar is de hoogste trede van het minimumloon van 23 naar 22 jaar gegaan. En nu gaat deze dus van 22 naar 21 jaar. Je hebt hiermee op jongere leeftijd al een hoger minimumloon dan vroeger (ofwel een trede van de leeftijdsgrens hoger). Ook gaan de minimumjeugdlonen voor de tredes 20, 19 en 18 jaar omhoog per 1 juli 2019.. 

De transitievergoeding verhoogd

Per 1 januari 2019 gaat de maximale transitievergoeding van 79.000 naar 81.000 euro. Verdient een werknemer meer dan 81.000, dan is de maximale transitievergoeding 12 maanden van hun maandloon. 

Overwerk of meerwerk werkgevers met minimumlonen

Op dit moment zijn er veel bedrijven die werken met een tijd-voor-tijd regeling. Een werknemer kan de extra uren een andere keer inhalen. Echter wanneer het loon van een werknemer ”laag” is (in de buurt van minimumloon) kan de situatie ontstaan dat een werknemer onder het minimumloon zakt. Uitleg: als je het betaalde loon die een werknemer die maand krijgt deelt door de gewerkte uren + extra gemaakte uren (die die tijd voor tijd noteert) dan zakt het uurloon voor die maand mogelijk onder het minimumloon. Als er geen speciale afspraken worden vastgelegd hieromtrent in bijvoorbeeld een CAO, contract of personeelshandboek dan is de werkgever verplicht om het minimumloon uit te keren over de gewerkte uren en overwerkuren en meeruren. 

Extra informatie tijd-voor-tijd:

 • Een tijd-voor-tijd regeling mag dus nog wel maar er moeten duidelijke afspraken op papier staan en de werknemer moet ervoor getekend hebben.
 • Daarnaast moet het overwerk die tijd-voor-tijd is opgebouwd voor 1 juli in het volgende kalenderjaar zijn opgenomen/gecompenseerd.
 • Wanneer dit niet gaat of lukt zal de werkgever na 1 juli al het opgebouwde tijd-voor-tijd verlof moeten uitbetalen.

Geldt niet als:

 • de werknemer (die overwerkt/meerwerkt) gewoon boven het minimumuurloon blijft gelden bovenstaande regels niet.
 • de tijd-voor-tijd direct in dezelfde betaalperiode gecompenseerd wordt. 

Schade claimen na arbeidsongeval 

Slachtoffers van een arbeidsongeval konden voorheen zelf een schadevergoeding claimen. Echter was er voor familie en nabestaanden niets geregeld. Want stel dat de werknemer overlijdt door een arbeidsongeval? De Wet Zorg- en Affectieschade heeft nu geregeld dat wanneer een werknemer door een arbeidsongeval overlijdt of ernstig letsel oploopt, een mogelijke schadevergoeding voor emotionele schade (immateriele schade) moet voldoen aan partner, ouders of kinderen van de werknemer. Meer info klik hier affectieschade

Verkorting van de 30% regeling

Lees hier alles omtrent de wijzigingen van de 30% regeling deze uitleg laat ik graag over aan een expert op dat gebied. 

Waar is nog geen definitieve wijziging voor

Onderstaande punten zijn wensen van het kabinet voor de toekomst maar zijn nog geen definitieve wijzigingen. Hopelijk wordt er in 2019 meer bekend over deze zaken. In mijn eerdere blog over de plannen van het regeerakkoord lees je wat ze hopen te bereiken.

 • Voor de ZZP’ers is er nog geen oplossing voor de Wet DBA. Lees deze blog over de laatste stand van zaken en informatie omtrent de Wet DBA.
 • De ketenregel weer terug van van 3 tijdelijke contracten in 2 jaar naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar. 
 • De transitievergoeding bouwt nu op vanaf 2 jaar indienst en men wil de transitievergoeding opbouw vanaf dag 1 indienst.
 • Verbeteringen voor oproepers bijvoorbeeld met betrekking tot het onbeperkt oproepbaar zijn.
 • Uitbreiding van de proeftijd bij contracten langer dan 2 jaar of direct onbepaalde tijd. 
 • Versoepeling ontslagrecht. 

Tips werkgever:

 • Schrijf je in op de nieuwsbrief zodat ik je op de hoogte kan houden van overige veranderingen ;). 
 • Pas de uitbreiding van het geboorteverlof van je bijzonderverlofregels in bijvoorbeeld een contract of personeelshandboek aan omtrent de nieuwe regels. 
 • Neem regels op omtrent overwerk zodat duidelijk is wat de regels zijn met bijvoorbeeld de tijd-voor-tijd (overwerk/meerwerk).