Op 10 oktober 2017 is het nieuwe regeerakkoord bekend gemaakt. Dit regeerakkoord heeft de naam ‘Vertrouwen in de toekomst’ en is een akkoord tussen de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ik heb er nog niet eerder over geschreven, omdat het altijd nog een beetje afwachten is wat concreet door gaat. Echter kreeg ik zoveel vragen dat ik nu toch alle veranderingen op arbeidsgebied/werkgebied op een rij hebt gezet in hopelijk begrijpelijke taal. De verwachting is dat de plannen pas vanaf 1 januari 2019 ingevoerd gaan worden. In deze blog zet ik de belangrijkste veranderingen op een rij en leg ik jullie uit hoe het werkt en wat er nog allemaal aan vooraf gaat.

Hoe werkt het regeerakkoord?

Het regeerakkoord bestaat uit plannen. Deze plannen moeten door de ministers in concrete wetsvoorstellen gegoten worden. Vervolgens moet de ministerraad een go geven op de uitgewerkte wetsvoorstellen. Deze wetsvoorstellen gaan daarna naar de Raad van State, de tweede kamer en als laatste de eerste kamer. Oftewel de plannen zijn nog niet definitief en moeten door nog een heleboel lagen voor akkoord!

Wat zijn de plannen in het regeerakkoord?

Uitbreiding kraamverlof voor partners:

Nu hebben de partners recht op 2 dagen kraamverlof na de bevalling. Let op de bevalling zelf is calamiteitenverlof. Per 1 januari 2019 worden dit 5 dagen. Dit vind ik een hele goede ontwikkeling.

Uitbreiding adoptieverlof:

Het adoptieverlof gaat van 2 weken naar 6 weken.

Aanvullend kraamverlof voor partners:

Per 1 juli 2020 wil men een aanvullend kraamverlof van 5 weken. Dit verlof zal moeten worden opgemaakt in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kindje. Het UWV gaat dit betalen tegen 70% van je dagloon. Let op de hele goede verdieners er zit een max op. Dit maximum dagloon wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het UWV.

Ketenregeling gaat terug naar 3 jaar:

De ketenregeling gaat terug naar 3 jaar. Weten jullie nog die tijd dat je tot een periode van 3 jaar tijdelijke contracten mocht krijgen. Dit is op dit moment teruggebracht naar 2 jaar. Waarbij je dus na 2 jaar een vast onbepaalde tijd contract hoort te krijgen.  Echter zal dit in de toekomst weer terug gaan naar 3 jaar.

Versoepeling ontslagrecht:

Er komt versoepeling van het ontslagrecht. Hier zal ik later op terugkomen met een blog zodra het zover is. Het is een nogal vakkundig verhaal. In het kort: werkgevers moeten voldoen aan ALLE bepaalde gronden en eisen om mensen te kunnen ontslaan. In de toekomst hoeven ze waarschijnlijk niet meer aan ALLE gronden en eisen te voldoen, en is een gedeelte ook goed.

Langere proeftijden mogelijk:

Nu heb je bij contracten langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar een proeftijd van 1 maand. Bij contracten van 2 jaar of langer heb je 2 maanden proeftijd. Het nieuwe regeerakkoord wil bij direct een onbepaalde tijds contract een proeftijd mogelijk van 5 maanden. Bij contracten langer dan 2 jaar wil men de mogelijkheid tot 3 maanden proeftijd. Let op: afwijking bij CAO mogelijk.

De transitievergoeding:

De transitievergoeding opbouw gaat in vanaf de eerste werkdag. Op dit moment heb je recht op de transitievergoeding op en vanaf 2 jaar indienst. Wanneer je precies 2 jaar indienst bent en je gaat weg bij de werkgever, krijg jij een transitievergoeding. Er zijn uitzonderingen en je moet voldoen aan bepaalde eisen. Lees mijn uitgebreide artikel over de huidige transitievergoeding regeling.

Bij de transitievergoeding is nu een staffel. Over de eerste tien dienstjaren krijg je 1/3 maandsalaris en vanaf 10 jaar krijg je 1/2 maandsalaris. Het nieuwe regeerakkoord wil dat voor alle dienstjaren de 1/3 maandsalaris telt, dus ook vanaf 10 dienstjaren.

De transitievergoeding bij langdurig zieken:

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen krijg je op en vanaf 2 dienstjaren recht op een transitievergoeding. Ik schreef eerder al een artikel dat je werkgever 2 jaar ziekte door moet betalen waarna je (gedeeltelijk of geheel) over gedragen wordt naar de WIA uitkering van het UWV. Werkgevers betalen al enorme kosten tijdens die 2 jaar en moeten voor een zieke werknemer dus ook nog een transitievergoeding betalen. Hier wil de regering een compensatie voor regelen, waarbij er geldt uit het potje van het UWV moet komen. Hierdoor zullen bepaalde premies wel verhoogt moeten worden om dit te kunnen bekostigen. Wanneer het zover is zal ik er een uitgebreide blog over schrijven.

Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers:

De kleine werkgevers hebben soms problemen met het kunnen betalen van de transitievergoeding. Het kabinet gaat kijken of ze de overbruggingsregeling voor de kleine werkgevers kunnen versoepelen om hen beter tegemoet te komen. Dit om ervoor te zorgen dat de kleine werkgever financieel minder hard geraakt wordt.

De transitievergoeding ”Einde bedrijf wegens ziekte of pensionering”:

Er zijn directeuren die hun bedrijf moeten stoppen wegens ziekte of omdat zij met pensioen gaan. Inprincipe moeten de werknemers dan ontslagen worden en horen zij recht te hebben op een transitievergoeding. Echter kan deze directeur het vaak niet betalen. De overheid wil hier ook iets op gaan verzinnen en een ”pot” beschikbaar gaan stellen. Zodra het zover is horen jullie mij concreet hierover. 😉

Verlenging IOW:

Er zit natuurlijk een max op de WW uitkering. De WW uitkering is afhankelijk van de jaren die je gewerkt hebt en dan met een bepaalde rekensom krijg je recht op een X aantal maanden WW. Er zit een max op, deze duur was ooit 38 maanden en wordt terug gebracht naar 24 maanden in 2019. De IOW staat voor inkomensvoorziening oudere werklozen. Met deze uitkering hebben werklozen van 60 jaar of ouder na de WW periode recht op een IOW uitkering op bijstandsniveau zonder dat er gekeken wordt naar spaargeld en of inkomen van hun partner. Deze regeling is verlengt met 4 jaar.

WGA premiedifferentiatie van 10 naar 5 jaar:

Ik heb eerder een artikel geschreven met uitleg waarom je werkgever niet wilt dat je ziek uit dienst gaat en de WIA uitkering in stroomt. Hierdoor gaan namelijk achter de schermen premies omhoog. Een werkgever is achter de schermen 10 jaar financieel ”verantwoordelijk” voor een zieke werknemer. Men wil deze periode van 10 jaar naar 5 jaar terug brengen. Hoe meer uitstroom de WIA in, hoe hoger de premies. Deze premies worden ook weer gedeeltelijk aan werknemers doorbelast en verschillen per werkgever. Daarom moet je altijd een proforma/proefloonstrook aanvragen, zodat je weet wat je onderaan de streep overhoudt.

Nulurencontracten onbeperkt oproepbaar:

Het is nu zo dat je bij een nulurencontract gehoor moet geven aan een oproep. Echter is dit een beetje dubbel en beperkt dat de medewerker om ook andere deeltijdbanen aan te nemen, want je moet immers non stop inzetbaar en oproepbaar zijn. Daarnaast ben je verplicht gehoor te geven aan een oproep bij de MUP oproepovereenkomst. Ik schreef een artikel over alle oproepovereenkomsten en hoe deze werken. Men wil voor de toekomst de oproeptermijn van praktisch onbeperkt gaan versoepelen zodat je ook andere deeltijdbanen kan accepteren of bijvoorbeeld nog een oproepcontract elders kunt hebben.

De wet DBA voor de ZZP’er:

Er komt vervanging van de wet DBA om administratieve rompslomp en onduidelijkheid te voorkomen. Men wil een minimum uurtarief, omdat bij een laaguurtarief het dubieus kan worden of iemand wel echt ZZP’er is ivm een anders redelijk ”normaal uurloon”. Er wordt gekeken naar de duur van de opdracht (grens langer dan 3 maanden), het tarief en de werkzaamheden (bijv of het normale bedrijfsactiviteiten zijn). Het uurtarief zal hoger moeten zijn dan 125% van het minimumloon.

Er komt een opdrachtbevestiging welke middels een online webmodule vooraf wordt ingevuld. Hiermee krijg je als alles juist is ingevuld vooraf vrijwaarding van loonbelasting betaling en werknemerspremies.

WIA uitkering en werkhervatting:

Ik heb een IVA uitkering (volledige afkeuring WIA) en maak mij soms ook zorgen om weer te gaan werken. Je inkomen welke je elders verdiend wordt verrekent en de angst is dan dat als het toch niet gaat je dat stukje inkomen kwijtraakt, omdat de uitkering dan vindt dat je dat altijd moet kunnen. Je mag nu 5 jaar werken en dingen ”uitproberen” en verliest dan niet je rechten van de WIA uitkering. Je uitkering wordt gewoon weer aangevuld bij baanverlies in de eerste 5 jaar.

Ook zullen mensen in de toekomst minder snel volledig arbeidsongeschikt verklaard worden. Ik schreef een artikel over hoe de WIA keuring werkt en hoe dit ging bij mij. Er wordt gekeken naar X aantal passende geschikte functies en een verdeling hierin. In de toekomst zal deze verdeling niet veel meer uitmaken, waardoor er minder mensen de WIA in zullen stromen. Complex verhaal achter de schermen.

Ziektewet en afschaffing arbeidskorting:

Op dit moment is er een kromme situatie. De ziektewet mensen zonder werkgever hebben recht op arbeidskorting terwijl de WW’er dit niet heeft. Hierdoor is het financieel aantrekkelijk om je inde WW ziek te gaan melden zodat je er financieel op vooruit gaat. En als je in de ziektewet zit is het minder interessant om terug de WW in te gaan. Dit is natuurlijk heel gek en daarom wordt de arbeidskorting voor nieuwe ziektewet mensen afgeschaft.

Schrijf je onderstaand in en mis niets

Zodra de zaken concreet zijn meldt ik me met een uitgebreide uitleg per onderdeel. Wil je niets missen, schrijf je dan onderstaand in voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je zeker dat alle informatie jouw kant op komt.

Mocht je nog anderen vragen hebben of iets uit bovenstaande niet begrijpen? Laat het me weten in een comment of stuur mij een berichtje.

Foto credits: Prisca Visser