Naar aanleiding van mijn blog ‘Wanneer mag mijn werkgever mijn verlof afkeuren?‘ kreeg ik ontzettend veel vragen van mensen met een specifieke situatie. ‘Mag in situatie X mijn werkgever mijn verlof afkeuren?’ was regelmatig de vraag. Omdat ik me suf heb gemaild aan al die mensen met die specifieke situaties, was het tijd voor een nieuwe blog;) Wat kun je als werknemer doen wanneer je verlof wordt afgekeurd? Ik hoop ook van harte dat werkgevers meelezen en hier wat inspiratie uit halen om toch een stapje verder te denken en te kijken en denken in mogelijkheden.

Tip 1: Alles schriftelijk

Doe alle communicatie omtrent dit onderwerp het liefst per mail, zodat zaken op schrift staan. Zo kan een expert ook altijd beter met je meekijken en kan je zaken teruglezen. Ook geeft het de werkgever iets meer druk om te doen wat juridisch kloppend is. 

Tip 2: Conform richtlijnen

Vraag je verlof altijd conform de richtlijnen aan. Vaak staat er in je contract, CAO, personeelshandboek of huisregels wel iets over hoe er verlof aangevraagd moet worden. Voldoe je niet aan deze richtlijnen dan kan een werkgever terecht een verlof afkeuren. In deze blog ga ik er overigens vanuit dat de werkgever binnen 2 weken de verlofaanvraag heeft afgekeurd. Heeft de werkgever later dan 2 weken gereageerd met een afkeuring, dan is deze te laat en is het verlof automatisch akkoord.

(Let op: wel is er altijd sprake van goed werkgeverschap en goed werknemerschap, dus zijn er echt ernstige problemen? Dan kan het zijn dat je verlof toch niet door kan gaan. Alles is belangenafweging. Stel jij hebt nog niks geboekt en kan ook makkelijk toch nog wisselen in een andere dag vrij, dan kan dit van je ‘verlangd’ worden.)

Tip 3: Achterhaal de reden van afkeuring

Helaas is er geen duidelijk ja of nee over of een verlof terecht wordt afgekeurd. Je zal er dus eerst achter moeten komen wat de reden van de afkeuring is om te kunnen kijken of er een gewichtige reden is. Vraag schriftelijk om de reden van afkeuring. Wanneer men deze enkel mondeling aan je doorgeeft, kan je altijd zelf een mailtje sturen aan HR of je leidinggevende ter bevestiging van de mondelinge mededeling. 

Wat zijn gewichtige redenen voor afkeuren verlof?

Een gewichtige reden heeft een werkgever echt niet zomaar. In een arrest stond het volgende:

“De eis van gewichtige redenen betekent dat niet lichtvaardig kan worden gesteld dat de wensen van de werknemer niet gehonoreerd kunnen worden. Van gewichtige redenen zal bijvoorbeeld sprake zijn als de door de werknemer gewenste vakantie de gang van zaken in het bedrijf zo zou ontwrichten dat het belang van de werknemer daar niet tegen opweegt.”

  • Bezettingsproblemen (Drukte, spoedorders of zieke collega’s)
  • Ernstige verstoring van de bedrijfsvoering

Tip 4: Niet eens met de afkeuring? Ga (schriftelijk) in gesprek!

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met de afkeuring. Dat je het niet eens bent met de gewichtige reden. Dat jij geen bezettingsprobleem ziet en of grote verstoring van de bedrijfsvoering. 

Stuur dan een schriftelijk bericht aan je werkgever met een onderbouwing waarom je het hier niet mee eens bent. Laat zien dat je verstand van zaken hebt, zodat ze ook even in de modus komen van juridisch het juiste doen. Je kan de werkgever er bijvoorbeeld op wijzen dat zij verlof mogelijk moeten maken en een werknemer leidend is. Desnoods met een link naar mijn blog ;). Dat er enkel met een gewichtige reden, die zorgt voor ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, een afkeuring van verlof mag plaatsvinden. Dat jij deze gewichtige reden niet erkent en niet begrijpt. Je kan vervolgens opsommen dat er bijvoorbeeld vaker zoveel mensen vrij waren, dat het in die periode rustiger is op de werkvloer en/of je kunt komen met oplossingen. Geef ook aan dat je het bijvoorbeeld onderling met je afdeling en collega’s besproken hebt en zij het niet zien als een probleem. 

Ik hield er altijd van als medewerkers zelf met oplossingen kwamen. Dat ze dagen gingen ruilen of een shift werd overgenomen door een ander. Dat men voorstelde om een keer over te werken of vooruit te werken. Zelf met een prioriteitenlijstje kwamen om aan te kunnen tonen dat het verlof wel kon. 

Tip 5: Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Partijen zullen met elkaar in goed overleg moeten treden. Beide moeten goed werkgeverschap en goed werknemerschap laten zien. Benoem dit goed werkgeverschap en goed werknemerschap ook aan je werkgever.  Dit betreft altijd een belangenafweging. Maak daarom jouw belang van het verlof duidelijk. Betreft het bijvoorbeeld een bruiloft van je beste vriendin, dan kan er iets lastiger van je verwacht worden dat je dat maar op een andere dag doet. Spring jij bijvoorbeeld altijd bij met andere collega’s, dan mag je werkgever ook wel eens jou tegemoet komen. Ben jij bijvoorbeeld receptioniste en bestaat er geen back up voor jou, dan zal de werkgever toch iets moeten doen voor ook in de toekomst. Anders zou je nooit met verlof kunnen. Draag alles wat logisch is aan bij je werkgever. 

Tip 6: Collega’s met kinderen

Dit is ook een veelvoorkomend probleem die ik binnen kreeg in mijn mailbox. Ja, onder het mom van goed werkgeverschap en goed werknemerschap moet men rekening houden met collega’s met kinderen. Echter vind ik persoonlijk niet dat dit ervoor zorgt dat die ene collega zonder kinderen altijd de sjaak moet zijn. Bespreek dit en geef dit aan. Zeg dat jij al 4 zomervakanties je hebt aangepast en dat dit nu een keer niet kan. Wederom bestaat er geen duidelijk ja of nee op deze vraag. Bespreken en je niet zomaar met een kluitje het riet in laten sturen. Betrek ook eventueel je andere collega’s (met kinderen) bij jouw probleem. 

Kortom:

Er bestaat geen ja of nee. Je zal inhoudelijk over de afkeuring in gesprek moeten gaan. Betrek je overige collega’s er ook bij. Wellicht kan iemand jou tegemoet komen of zelf zich een keer aanpassen. 

Doe mee met de Online Cursus Succesvol Solliciteren

Ik leer jou stap voor stap hoe jij een goed CV en brief maakt. Onbewust worden er veel fouten gemaakt en dit is ontzettend zonde. Ik heb 11 jaar ervaring in recruitment en heb hierdoor 1000den sollicitaties beoordeeld. Hierdoor weet ik precies welke fouten er (onbewust) gemaakt worden en wat jij moet doen om op te vallen tussen al die andere sollicitanten zodat jij uitgenodigd wordt op sollicitatiegesprek. Meer info: Cursus Succesvol Solliciteren. Je krijgt een uitgebreid Ebook met stap voor stap uitleg, voorbeeldbrieven, mijn persoonlijke voorbeeld CV, sollicitatie checklist zodat jij niks vergeet en begeleidende video’s op Instagram.