Ik krijg regelmatig vragen over verlof. Dit keer schrijf ik over wanneer een verlofaanvraag afgekeurd mag worden. Ik schreef eerder al een artikel over wat wettelijk en bovenwettelijk verlof is. In dit artikel lees je meer over wanneer je je aanvraag hoort te doen en hoe alles verder werkt.

Check het personeelshandboek, CAO of contract

Kijk altijd in een personeelshandboek CAO of contract wat er is afgesproken over hoe je verlof dient aan te vragen. Bedrijven kunnen bepaalde afspraken, periodes of termijnen hebben om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Met het tekenen van je contract ben je hier vaak mee akkoord gegaan.

De werknemer bepaalt wanneer en hoelang

In principe is het zo dat een werknemer bepaalt wanneer die verlof wilt opnemen. De werknemer is meestal leidend. Werkgevers zijn verplicht om te zorgen dat hun werknemers vrij kunnen nemen. Werkgevers doen er ook goed aan om verlof te stimuleren vanuit de zorgplicht die zij hebben en om te voorkomen dat er veel te veel verlofuren worden meegenomen naar een nieuw jaar.

Afkeuren moet binnen twee weken

De werkgever dient binnen twee weken een eventuele afkeuring of akkoord af te geven. Wanneer het een afkeuring om gewichtige reden betreft dient dit wel schriftelijk onderbouwt te worden. Mocht jij dus binnen twee weken niets horen dan kan de aanvraag als geaccepteerd beschouwt worden en heeft de werkgever (meestal) pech!

Afkeuren verlof moet ook met een gewichtige reden

Afkeuren mag alleen met een gewichtige reden. Dit moet betekenen dat jouw vakantie dusdanige ernstige verstoring van het bedrijf veroorzaakt. Kortom als jij er niet bent dan loopt alles in de soep en heeft dit ernstige gevolgen. Dit is zelden het geval, want meestal is iedereen wel vervangbaar . De werkgever moet er ook voor zorgen dat jij met vakantie kunt gaan.

Kan mijn werkgever mijn verlof intrekken/wijzigen?

Een werkgever kan een vakantie wegens gewichtige reden weer wijzigen en of intrekken. Dit moet wel in overleg met de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan extreme plotselinge drukte die op geen enkele andere manier opgevangen kan worden of plotselinge zieke collega’s die de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Dit heeft wederom ook weer te maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap en een belangen afweging. Wie zijn probleem en of belang is groter en hoe kan dit opgelost worden? Wel moet de werkgever alle ontstane schade vergoeden bij het intrekken van een verlofaanvraag. Denk bijv aan annuleringskosten van een vakantie die geannuleerd moet worden. 

Mag mijn werkgever mijn religieuze verlofaanvraag afkeuren?

Er zijn in Nederland een aantal nationale (christelijk) erkende feestdagen. Op deze dagen is de werkgever niet verplicht om vrij te geven. Dit geldt dus ook voor andere religieuze feestdagen. Een werkgever is niet wettelijk verplicht je vrij te geven op religieuze feestdagen. De verlofaanvraag voor een dergelijke feestdag kan dus gezien worden als een normale verlofaanvraag en hiermee gelden dus ook de regels in deze blog. 

Ziek en vakantie aanvragen

Ook wanneer jij ziek bent heb je gewoon recht op vakantie. Mits deze vakantie je herstel niet belemmert. Mochten er twijfels zijn over de vakantie dan kan de werkgever advies inwinnen bij de bedrijfsarts. Tijdens je vakantie worden volle dagen/uren vakantieverlof afgeschreven. Dit was vroeger anders. Echter, met de nieuwe wetgeving bouw je volledig 100% vakantie op. Dus ondanks bijvoorbeeld maar 50% ziekte schrijf je ook 100% vakantieverlof af. 

Niet eens met je verlof afkeuring?

Ik kreeg ontzettend veel vragen over specifieke situaties van mensen met betrekking tot hun afgekeurde verlof situatie. Onder deze blog heb ik vele vragen met specifieke situaties van mensen beantwoord. Ik schreef een nieuwe blog met een stappenplan om te kijken of je verlof terecht is afgekeurd en wat je verder kunt doen om het bespreekbaar te maken en of ‘aan te vechten’ bij je werkgever. 

Kortom:

De werknemer is leidend en de werkgever mag het verlof niet zomaar afkeuren. Zorg wel altijd even dat verlof met andere collega’s wordt afgestemd en dat er rekening wordt gehouden met de collega’s die kinderen hebben. Alles moet ook wel weer naar redelijkheid en billijkheid gebeuren. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap blijft ook altijd tellen.

Gerelateerde blog:

STAPPENPLAN: IK BEN HET NIET EENS MET DE AFKEURING VAN MIJN VERLOFAANVRAAG!

Doe mee met de Online Cursus Succesvol Solliciteren

Goed nieuws 1 april start mijn eerste online cursus Succesvol Solliciteren. Ik leer jou stap voor stap hoe jij een goed CV en brief maakt. Onbewust worden er veel fouten gemaakt en dit is ontzettend zonde. Ik heb 11 jaar ervaring in recruitment en heb hierdoor 1000den sollicitaties beoordeeld. Hierdoor weet ik precies wat jij moet doen om op te vallen tussen al die andere sollicitanten zodat jij uitgenodigd wordt op gesprek. Meer info: Cursus Succesvol Solliciteren. Je krijgt een uitgebreid Ebook met stap voor stap uitleg, voorbeeldbrieven, mijn persoonlijke voorbeeld CV, sollicitatie checklist zodat jij niks vergeet en nog veel meer.