Werkgevers maakten voorheen in tijdelijke contracten gebruik van een concurrentie- en relatiebeding. Dit om hun eigen bedrijf, klanten en bedrijfsgevoelige informatie te beschermen. Sinds 1 januari 2015 mag dit niet meer in tijdelijke contracten. Dit geldt voor en het concurrentie- en het relatiebeding. Het relatiebeding wordt namelijk ook gezien als een soort concurrentiebeding.

Wat is het verschil tussen het concurrentie- en relatiebeding?

De focus van het concurrentiebeding zit hem in het feit dat je niet bij de concurrent in dienst mag gaan. Het relatiebeding geeft aan dat je niet met de relaties van de oude werkgever mag werken of contacten mag onderhouden. Vaak worden er lijsten opgesteld vanuit de ex-werkgever om duidelijkheid te geven om welke klanten/relaties het exact gaat. Ik schreef een uitgebreide blog over het concurrentiebeding.

Wanneer mag een relatiebeding toch wel in een tijdelijk contract?

Een relatiebeding mag net als een concurrentiebeding wel opgenomen worden in een tijdelijke overeenkomst wanneer een bedrijf zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Het is wel ontzettend belangrijk dat je als werkgever uitgebreid en specifiek omschrijft in het beding hoe en waarom je als bedrijf schade zal krijgen. Ook zal je moeten omschrijven waar de schade uit bestaat. Er is nog weinig tot geen jurisprudentie beschikbaar waaruit blijkt wanneer een rechter een concurrentie- of relatiebeding met zwaarwegende bedrijfsbelang accepteert.

Hoe kan je dan toch je bedrijf beschermen?

Tip 1 Nevenwerkzaamheden: Door in ieder geval een goed nevenactiviteitenbeding op te nemen. Zo voorkom je dat een werknemer achter de schermen al stiekem voor zichzelf aan de slag gaat en stiekem al bezig gaat met jouw klanten of bedrijfsinformatie.

Tip 2 Geheimhoudingsplicht: Neem een geheimhoudingsbeding op in het contract. Zorg dat deze tijdens het dienstverband, maar ook na het dienstverband van kracht blijft. Omschrijf uitgebreid dat alle bedrijfseigendommen, documenten, bedrijfsinformatie, correspondentie en informatiedragers eigendom zijn van de werkgever en deze op geen enkele wijze voor privédoeleinden of wat voor ander doeleinde gebruikt mag worden. Dat ook alles bij uitdiensttreding gewist en ingeleverd dient te worden. Je ex-werknemer mag dan dus niet aan de haal gaan met jouw klantenlijst, omdat deze valt onder de geheimhouding.

Tip 3 Boetebeding: Koppel wel sancties aan overtreding van bovenstaande bedingen. Dit kan je doen door middel van het opstellen van een boetebeding. De genoemde boete moet wel redelijk en billijk zijn. Dit is lastig te bepalen en afhankelijk van iemand salaris en de ”schade” die je aanricht.

Een goed contract met een uitgebreid geheimhoudingsbeding is altijd verstandig. Hulp nodig? Stuur mij een mailtje.
Wist je dat ik een webshop heb met juridisch kloppende HR documenten en contracten

Lees ook:

WANNEER MAG EEN CONCURRENTIEBEDING EN OF EEN RELATIEBEDING?
WAT TE DOEN WANNEER JE VAN JE CONCURRENTIEBEDING AF WILT?
RISICO: TEKENEN VOOR EEN STANDAARD CONCURRENTIEBEDING IN EEN TIJDELIJK CONTRACT?!