Ik krijg regelmatig vragen van mensen over het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding staat vaak in je contract, maar kan ook in andere documenten opgenomen worden. Ook zie ik nog regelmatig contracten voorbij komen waarin een concurrentiebeding staat, maar dit helemaal niet meer mag. Er is namelijk een wetswijziging geweest per 1 januari 2015. Daarom vertel ik in deze blog wanneer een concurrentiebeding wel en niet mag.

Waarom is er een concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding is er, omdat werkgevers niet willen dat vertrouwelijke informatie, opgedane kennis en ervaring zomaar naar de concurrent gaat. Het is ter bescherming van de eigen organisatie. Het is een bepaling waarin partijen elkaar verplichten om geen concurrentie met elkaar aan te gaan.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

  • De duur dat het concurrentiebeding van toepassing is (vaak 1 of 2 jaar);
  • het soort functie wat het betreft;
  • een (specifieke) branche kan benoemd worden;
  • een eventueel geografisch gebied,
  • de boete bij overtreding.

Wanneer is deze van kracht?

  • Het concurrentiebeding is vaak van kracht na het einde dienstverband;
  • deze moet schriftelijk overeengekomen zijn (dit kan in het contract staan, een apart document zijn of in een personeelsreglement, let dus goed op! Lees mijn blog over het arbeidsvoorwaardengesprek waar je op moet letten bij het tekenen van een contract).

Wetswijziging per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 mogen er geen concurrentiebedingen meer opgenomen worden in tijdelijke contracten. Dit heeft als rede dat het niet fair zou zijn, wanneer een werkgever jou niet wilt verlengen, maar het jou vervolgens ook nog moeilijker gaat maken om elders aan het werk te komen.
In een vast contract, ook wel onbepaalde tijd contract genoemd, mag wel een concurrentiebeding opgenomen worden.

Een rechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen

  • Als het zwaarwegend bedrijfsbelang niet noodzakelijk is;
  • als de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Sommige werkgevers nemen extreme concurrentiebedingen op waarin het voor de werknemer onmogelijk (onbillijke benadeling) wordt gemaakt om ooit nog ergens te werken in zijn beroep gedurende een X-tijd. Dit soort bedingen houden bij een rechter geen stand.

Uitzondering

Er kan een concurrentiebeding in een tijdelijk contract opgenomen worden wanneer er een zwaarwegend bedrijfsbelang van toepassing is. Dit valt niet zomaar aan te tonen en dit zou praktisch moeten betekenen dat het bedrijf enorme schade zou lijden als jij voor de concurrent gaat werken. Mocht dit van toepassing zijn dan is de tip aan de werkgever om de rede/uitleg in het concurrentiebeding op te nemen.

Let dus goed op wat je tekent, want een concurrentiebeding kan je sollicitatie mogelijkheden beperken!

Lees ook:

WAT IS EEN CONCURRENTIEBEDING EN OF EEN RELATIEBEDING EN WANNEER MAG HET?
WAT TE DOEN WANNEER JE VAN JE CONCURRENTIEBEDING AF WILT?
RISICO: TEKENEN VOOR EEN STANDAARD CONCURRENTIEBEDING IN EEN TIJDELIJK CONTRACT?!
HOE KAN IK MIJN BEDRIJF BESCHERMEN WANNEER HET RELATIEBEDING EN CONCURRENTIEBEDING NIET MAG?