Hoe zit het nu eigenlijk met een vergoeding wanneer je gaat overwerken? Ben je verplicht een vergoeding te krijgen? In deel II ga ik hier verder op in. Ik schreef hier eerder al een blog over: ”deel I Mag een werkgever de werknemer verplichten tot overwerk?”.

Overwerken is niet duidelijk in de wet opgenomen

In de wet staat niet letterlijk iets over overwerken of extra werken en wat de verplichtingen en de vergoedingen zijn. Er wordt gekeken naar goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Je bent een goede werknemer wanneer je je werkgever uit de brand helpt wanneer het opeens super druk is. Hierover uitgebreid dus info in Deel I.

Is de werkgever verplicht om een vergoeding uit te keren

Dit is afhankelijk van wat een werkgever heeft afgesproken. Wat staat er in de CAO, wat staat er in het contract of wat staat er in het personeelsreglement? Dit is leidend. Werkgevers kunnen een tijd voor tijd systeem gebruiken of geld uit betalen.
Wanneer er helemaal niets is afgesproken over overwerken en een eventuele vergoeding, dan verwacht de rechter een redelijke vergoeding. Wat is dan een redelijke vergoeding? Hiervoor kan gekeken worden naar wat gebruikelijk is binnen de branche, binnen het bedrijf of naar hetgeen gelijkwaardige functies krijgen. In ieder geval is het basis uurloon uitbetalen (minimaal) redelijk. Dus wordt jij verplicht tot overwerk door je baas maar is er niets afgesproken over vergoedingen dan kan je een redelijke vergoeding vragen minimaal gelijk aan bijvoorbeeld je basis uurloon.

Overwerk hoort bij de functie

Wat je steeds vaker ziet gebeuren is dat werkgevers in het contract opnemen dat overwerken bij een bepaalde functie hoort. Ook wordt er dan aangegeven dat de ”vergoeding” al is opgenomen in het salaris. Dit mag een werkgever doen.

Tips werkgever

  • Zorg voor een overwerkbeleid (tijd voor tijd of geld).
  • Zorg dat duidelijk is wat het bedrijf doet met vergoedingen voor overwerken.
  • Wanneer je bij bepaalde functies niet wilt betalen voor overwerk, neem dit dan duidelijk op in het contract.
  • Zorg ook dat je iets communiceert over wanneer men mag overwerken. Dat er bijvoorbeeld toestemming moet zijn van een leidinggevende.

Tips werknemer

Hit the stars wanneer je vindt dat anderen dit artikel ook moeten lezen! Thanks!