De vraag is of de werkgever loon moet doorbetalen wanneer een werknemer een cosmetische ingreep ondergaat? Dit is best een lastig onderwerp en er zal gekeken moeten worden of de ingreep medisch noodzakelijk is. Hoe zit dit en wanneer moet de werkgever wel of niet loon door betalen.

Stap 1 is de cosmetische ingreep medisch noodzakelijk?

Om te beginnen zal er gekeken moeten worden of de cosmetische ingreep medisch noodzakelijk is. Onder medisch noodzakelijk wordt verstaan dat je het moet ondergaan. Bijvoorbeeld omdat je klachten hebt van je ”te” zware oogleden. Als er twijfel is over de medische noodzakelijkheid kan je je werknemer oproepen bij de bedrijfsarts. Die kan dan bepalen of de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dit is een goede optie wanneer de werknemer niet open wil delen met de werkgever waarom deze geopereerd wordt. Wanneer het dus een persoonlijke keuze betreft om een cosmetische ingreep te ondergaan komt dit niet voor risico van de werkgever. De werkgever hoeft dan geen loon door te betalen voor de dag van de cosmetische ingreep.

Stap 2 de herstelperiode na de cosmetische ingreep.

In principe is de regel dat bij ziekte je je loon doorbetaald dient te krijgen. En vaak ben je na een ingreep echt ziek en niet in staat om te werken. Echter is er een uitzondering op deze regel. De uitzondering betreft ”ziekte door opzet”. Wanneer je een cosmetische ingreep onder gaat en je weet dat je na de ingreep 2 weken niet kan werken door herstel, dan is er sprake van opzet. Je wist namelijk dat dit ging gebeuren.

Stap 3 uitzondering op de ”ziekte door opzet”

Het kan gebeuren dat er onverwachts complicaties optreden. Hierdoor moet je bijvoorbeeld langer herstellen. Deze langere herstelperiode door complicaties was niet voorzien. De werknemer heeft hier ook niet voor gekozen. Deze ”extra” ziekte valt dan ook niet onder opzet en zal de werkgever wel moeten door betalen.

Tip werkgever:

  • Als de werkgever twijfelt of een ingreep medisch noodzakelijk is, plan dan een afspraak in tussen werknemer en de bedrijfsarts.
  • Neem dit punt eventueel op in je ziekteverzuim reglement. Veel werknemers weten niet hoe dit zit.