Per 1-1-2020 komen de nieuwe wetswijzigingen voor de WAB (= Wet Arbeidsmarkt in Balans) van kracht, die van invloed zijn op HR, personeel en bedrijven. 

In deze blog zet ik de zes wetswijzigingen kort voor je op een rij. Deze nieuwe wetten zijn erop gericht om de verschillen op de arbeidsmarkt kleiner te maken tussen flexwerkers en vaste werknemers. 

Het moet hierdoor aantrekkelijker worden om werknemers vaste contracten aan te bieden. Deze veranderingen kunnen ‘grote’ gevolgen hebben voor een organisatie en HR zal het een en ander moeten gaan voorbereiden en regelen. 

Wat verandert er per 1-1-2020 door de WAB?

 1. Ketenregeling
 2. Oproepkrachten
 3. Transitievergoeding
 4. WW-premiedifferentiatie
 5. Ontslaggronden
 6. Payroll

In een notendop:

 1. De ketenregeling gaat van 2 jaar (3 tijdelijke contracten) terug naar het oude systeem van 3 jaar (3 tijdelijke contracten)
 2. Oproepkrachten moeten minimaal 4 dagen van tevoren opgeroepen worden (afwijking bij cao mogelijk). Oproepkrachten moeten na 12 maanden in dienst een aanbod krijgen voor een vaste-urenarbeidsomvang. Hoe dit allemaal zit en werkt, leer ik je in mijn Online WAB-cursus. Ook heb ik een template arbeidsomvang-aanbodbrief gemaakt die je aan werknemers kunt overhandigen, zodat jij voldoet aan de nieuwe wetgeving. Voor iedere oproepkracht – bepaalde tijd of onbepaalde tijd – betaal je het hoge WW-premiedifferentiatietarief. 
 3. Werknemers bouwen vanaf hun eerste dag al direct de transitievergoeding op.
  Ook verandert de opbouw van de transitievergoeding. Deze is nu standaard 1/3 maandsalaris per dienstjaar en pro rato als het dienstverband eerder stopt op initiatief van de werkgever. De verhoogde opbouw voor 50-plussers en werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, komen te vervallen. 
 4. WW-premiedifferentiatie wordt voor iedereen gelijk. De branche- en sectorafhankelijke WW-premie vervalt. Er is een vast hoog (7,94%) en vast laag (2,94%) tarief. Het hoge tarief betaal je voor al het tijdelijke personeel en flexpersoneel, met als uitzondering ook de oproepkracht met een onbepaalde tijd. Het lage tarief betaal je voor werknemers met een onbepaalde tijd. 
 5. Er is een nieuwe cumulatiegrond, ofwel cocktailgrond of i-grond, toegevoegd aan de bestaande ontslaggronden. Voorheen moest een dossier perfect op orde zijn bij de rechter of het UWV. Per 1-1-2020 kan je dus ontslaggronden combineren om zo toch voldoende te hebben voor een ontslag. Mogelijk staat hier wel een hogere transitievergoeding (maximaal 50% extra) of extra billijke vergoeding tegenover. 
 6. Payrollers mogen niet meer onder de uitzendbureau-cao’s vallen. Ook vallen zij onder de normale ketenregeling en hebben payrollers recht op alle dezelfde geldende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Extra vragen naar aanleiding van de WAB-wetswijzigingen per 1-1-2020:

 • Ketenregeling: Hoe zit het met de ketenregeling wanneer ik nu in 2019 een contract verleng? Hoe moet ik rekenen, kijken en beoordelen? Hoe werkt het?
 • Ketenregeling: Hoe zit het als een contract afloopt op 31 december 2019? Geldt dan de oude of nieuwe regeling?
 • Ketenregeling: Hoe werkt de ketenregeling voor personen onder de 21 jaar?
 • Oproepkracht: Wanneer moet ik het voorstel uiterlijk doen?
 • Oproepkracht: Wat staat er in een arbeidsomvang-aanbodbrief? Hoe voorkom ik dat dit gezien wordt als een nieuw contract in de ketenregeling?
 • Oproepkracht: Hoelang heeft de werknemer vervolgens de tijd om te accepteren of weigeren?
 • Oproepkracht: Moet ik de vaste uren met terugwerkende kracht betalen sinds moment van voorstel?
 • Oproepkracht: Mag een werknemer het aanbod voor arbeidsomvang weigeren? 
 • Oproepkracht: Moet ik als werkgever iedere 12 maanden opnieuw een voorstel doen?
 • Oproepkracht: Wat als de werknemer het aanbod eerst weigert, maar daar later toch gebruik van wil maken?
 • Oproepkracht: Hoe zit het als de oproepkracht korter dan 4 dagen van tevoren oproep?
 • Oproepkracht: Gaat er een nieuw contract in als een werknemer het aanbod voor vaste arbeidsomvang accepteert?
 • Oproepkracht: Wat als de werknemer niet reageert?
 • Transitievergoeding: Als je iemand niet verlengt in zijn proeftijd, krijgt die dan ook transitievergoeding?
 • Transitievergoeding: Hoe bereken je de transitievergoeding bij een (heel) kort dienstverband?
 • Transitievergoeding: Hoe bereken je de transitievergoeding van een oproepkracht?
 • Transitievergoeding: Welke regeling houd je aan met het berekenen van de transitievergoeding als je in 2019 een VSO sluit voor een beëindiging in 2020?

De Online WAB-cursus zorgt ervoor dat jij voorbereid en ready 2020 in gaat!

Onder anderen deze (bovenstaande) praktische vragen leg ik uitgebreid uit in mijn nieuwe Online WAB-cursus. Ik vertel jou wat je moet weten, zodat jij ready bent voor 2020. Je krijgt een e-book met alle nuttige informatie en een video waarin ik alles uitleg. Ook krijg je de template voor de arbeidsomvang-aanbodbrief en het keuzeformulier voor de werknemer er gratis bij. 

De template arbeidsomvang-aanbodbrief en het reactie keuzeformulier voor de oproeper kan natuurlijk ook los gekocht worden in de shop