Zorgverlof bestaat en iedereen heeft er recht op. Werkgevers zijn er niet zo happig op omdat je bij kortdurend zorgverlof gedeeltelijk loon moet doorbetalen. Werkgevers hebben daarom liever dat je verlof op neemt. Welke zorgverlof soorten zijn er? Wanneer heb je er recht op? Wat hoor je doorbetaald te krijgen? En voor wie geldt het?

Hoe zit het met zorgverlof?

Iedere werknemer kan aanspraak maken op zorgverlof. Het is bedoeld om noodzakelijke zorg te verlenen aan; echtgenoot, geregistreerd partner of partner met wie je samenwoont, inwonende kinderen van jouzelf of van je partner, pleegkind welke op hetzelfde adres woont en je ouders. Sinds 1 juli 2015 geldt dit ook voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving.

In beide situaties moet het gaan om noodzakelijke zorg die anderen niet op zich kunnen nemen en de zorg moet medisch noodzakelijk zijn.

Wat zijn de verplichtingen van de werknemer?

 • Werknemer moet zsm melden dat hij zorgverlof wil opnemen.
 • Bij langdurend zorgverlof moet er 2 weken voor de ingangsdatum een aanvraag ingediend worden.
 • Werknemer moet vermelden voor wie het is en waarom.
 • Werknemer moet aangeven wat de vermoedelijke duur is.
 • Werknemer moet de wijze van opname opgeven.

Wanneer kan zorgverlof geweigerd worden?

 1. Werkgever kan alleen weigeren indien er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Zoals je al vaker in mijn blogs hebt kunnen lezen betreft het hier zeer ernstige omstandigheden die zouden ontstaan wanneer jij er niet bent. Die dan vervolgens praktisch ervoor zouden zorgen dat het bestaan van het bedrijf in het gedrang komt. Dit gebeurd dus niet snel en hiermee kan een werkgever alleen met een hele goede reden een aanvraag voor zorgverlof weigeren. Het belang van de werkgever en het belang van de werknemer moeten tegen elkaar afgewogen worden.
 2. Kortdurend zorgverlof kan ingewisseld worden tegen vakantiedagen vanuit de werkgever. Dit moet dan wel met een personeelsvereniging, OR of CAO afgesproken zijn. Check dus goed wat de regels bij jouw werkgever zijn. Is er niets afgesproken dan geldt hetgeen in dit artikel wat bij wet is vastgesteld.

Wie hebben er geen recht op zorgverlof?

ZZP’ers hebben geen recht op kortdurend zorgverlof. Opzich ook wel logisch omdat er geen werkgever is die kan zorgen voor een doorbetaling.

 

Wat is de duur en looptijd van het zorgverlof?

Kortdurend:

 • Maximaal twee keer de duur van je contractsuren per week in een periode van 12 maanden.
 • Men dient 70% uit te betalen, tenzij je hiermee onder het minimumloon komt. Het minimumloon moet altijd betaald worden.
 • Je bouwt in deze periode gewoon vakantiedagen op.

Langdurend:

 • Zes keer de duur van de contractsuren per week in een periode van 12 maanden.
 • Men krijgt geen loon doorbetaald.
 • Langdurend zorgverlof mag niet verrekend worden met vakantiedagen. Werkgever is vrij om toch een gedeelte van het loon uit te betalen.
 • Je bouwt in deze periode gewoon vakantiedagen op.

Tip: lees mijn artikel over calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is voor de eerste noodvoorziening. Dit kan een situatie zijn