Controleer jij je salarisstrook wel eens? In deze blog legt Marjan van de financiële blog The Happy Financial je uit waarom je dit moet doen en hoe je dit kunt doen. Leerzaam dus voor iedereen! Lezen jullie weer met ons mee?

Waarom je loonstrook controleren?

Marjan werkte 10 jaar als accountant bij grote accountantskantoren. In die tijd is het maar liefst 3 keer gebeurd dat haar salarisstrook niet klopte. Ook pakte deze fouten financieel nadelig voor haar uit. Meestal wanneer je een fout aangeeft wordt er naar gekeken en wordt deze gecorrigeerd, maar wat als je de fout gewoon niet ziet en dus niet aan de bel kunt trekken. Waarom Marjan dit voorbeeld noemt, omdat men niet verwacht dat een groot accountantskantoor fouten maakt. Maar ook hier werken er gewoon individuen aan de salarisadministratie en kunnen zij per ongeluk fouten maken. Daarom maakt het niet uit waar je werkt, controleer je loonstrook altijd! We vroegen Marjan om hulp en onderstaand deelt ze alle tips en tricks.

Teveel betaald krijgen, liever niet?

Wat je uiteindelijk wilt weten is dat je krijgt uitbetaald waar jij recht op hebt. Maar aan de
andere kant wil je ook niet teveel betaald krijgen (echt waar!). Ook al krijg je te veel, zul je
dit uiteindelijk toch moeten terugbetalen aan je werkgever. Als ze er dan ook nog eens
achterkomen dat je dit al die tijd geweten hebt, kom je niet echt in aanmerking voor de award ‘meest betrouwbare medewerker’.

Wat heb je nodig?

Voordat je van start gaat met écht controleren van je salarisstrook, moet je even een aantal
documenten bij elkaar zoeken:
 Je laatste salarisstrook
 Je arbeidsovereenkomst
 Je pensioen reglement
 De CAO waar je bedrijf onder valt (wanneer van toepassing)

Hoe begin je dan?

Brutoloon

Start met je brutoloon. Controleer of dit brutoloon ook echt overeenkomt met je
arbeidsovereenkomst (vaak zul je dit bedrag nog wel uit je hoofd weten, maar toch).
Werk je parttime? Dan is het altijd goed om na te rekenen of het parttime percentage goed
wordt doorberekend (ervaring #1 van de 3 waarbij in mijn geval mijn salarisstrook niet
klopte). Heb je een promotie gemaakt? Controleer dan of je nieuwe salaris goed is overgenomen. Dit was trouwens fout nummer 2 van de 3 die ik heb meegemaakt. Na mijn promotie kreeg ik wel een stijging van mijn brutosalaris, maar was mijn uitbetaling van mijn leasebudget niet aangepast.

Loonheffing

Een van de grootste inhoudingen op je brutoloon zijn de loonheffingen. Deze loonheffing
bestaat uit:
 loonbelasting
 premie volksverzekeringen
 premies werknemersverzekeringen
 inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Hoe weet je nu of het bedrag dat wordt ingehouden ook echt klopt? Dit kun je controleren met tabellen van de Belastingdienst.

Neem je brutoloon en zoek dat bedrag op in de tabel van de Belastingdienst. Valt je bedrag
tussen twee bedragen in? Neem dan het lagere bedrag. Kijk vervolgens in de kolom rechts
welk bedrag jij moet betalen aan loonheffing.
Voor het overgrote deel en de meest standaard situaties, kom je in de kolom terecht ‘Jonger dan AOW leeftijd’; en ‘met loonheffingskorting’. Op het moment dat je bijvoorbeeld twee banen hebt, mag je maar één keer loonheffingskorting gebruiken. Dit is ook meteen de reden dat je bij een tweede baan, netto minder overhoudt dan bij je eerste baan.

Bij een jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wordt het uiteindelijke bedrag verrekend dat je aan loonheffing moet betalen. Wil je meer weten over deze aangifte? Lees dan deze blog over aangifte inkomstenbelasting.

Pensioen

Het bedrag dat je iedere maand afdraagt aan pensioenpremie is sterk afhankelijk van je
werkgever en eventueel de CAO waar je werkgever onder valt. Gemiddeld genomen draag je maandelijks ongeveer 15% af aan pensioenpremies. Afhankelijk van je werkgever, wordt hiervan een (groot) gedeelte vergoed door je werkgever. Daarom is het zo belangrijk om een pro forma proef berekening te vragen omdat het bedrag voor je eigen bijdrage overal kan verschillen en deze verschillen kunnen soms flink zijn.

Op je salarisstrook zie je alleen het gedeelte dat jij moet afdragen. Dit is een percentage van de pensioengrondslag. Het percentage kun je opzoeken in je pensioenreglement of CAO. Tip: bij veel werkgevers is dit reglement op de online portal beschikbaar.

Wat is dan de pensioengrondslag?

Dit is het bedrag waarover je pensioenpremie moet berekenen. Dit is iets anders dan je brutoloon, want niet over je volledige brutoloon draag je pensioen af.
Bij een groot aantal pensioenen werkt het zo dat er sprake is van een franchise. Deze
franchise is een bedrag dat je in mindering mag brengen op je loon waarover je geen
pensioenpremie afdraagt. Dit franchisebedrag staat ook in je pensioenreglement.
Je pensioenpremie kun je dan narekenen door middel van: pensioengrondslag minus franchise maal premiepercentage.

Andere vergoedingen of inhoudingen

Alsof het al niet ingewikkeld genoeg is, zijn er nog legio andere vergoedingen of inhoudingen mogelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende inhoudingen:
 Bijtelling leaseauto (wil je mijn mening lezen over leaseauto’s, lees dan deze blog);
 Eigen bijdrage leaseauto;
 Inhouding voor studiekosten of studie-uren (ervaring #3 van de 3 waarbij er bij mijn
salarisstrook een fout was gemaakt); of
 Inhouding voor de personeelsvereniging.

En de volgende vergoedingen:
 Vergoeding voor woon-werkverkeer (controleer of men met het juiste bedrag en of kilometers rekent);
 Vergoedingen voor je telefoon, fitness abonnement etc; of
 Netto vergoedingen.

Mijn tip hiervoor is: Reken na op je salarisstrook of de bedragen juist optellen en aftrekken.
Het salarissysteem rekent dit automatisch uit, maar het zou kunnen dat hier een systeemfout in zit en dan rekent dit het hele jaar verkeerd door.