Wanneer je contract beëindigd (ontslag) of niet verlengt wordt kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Maar wat is deze transitievergoeding precies? Per wanneer heb je er recht op en hoe hoog hoort deze vergoeding dan te zijn?

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een nieuwe vergoeding die uitgekeerd dient te worden door de werkgever wanneer een contract op of na 2 jaar wordt beëindigd (ontslag via UWV of Kantonrechter) of niet wordt verlengt door de werkgever. Wanneer een werknemer door ernstig verwijtbaar en nalatig gedrag van de werkgever ontslag neemt of geen verlenging wilt dan heeft men ook recht op een transitievergoeding. (Dit is wel lastig aan te tonen). Deze transitievergoeding is per 1 juli 2015 van kracht als vervanger voor de ontslagvergoeding (kantonrechtersformule). Deze vergoeding is bedoeld om geld te hebben om je bij te scholen of om te scholen zodat je weer sneller kans maakt op een baan.

Wanneer heb je recht op de transitievergoeding?

 • Sowieso moet het dienstverband 2 jaar of langer hebben geduurd!
 • Wanneer het dienstverband na 2 jaar door de werkgever is opgezegd.
 • Wanneer het dienstverband na 2 jaar op verzoek van de werkgever wordt beëindigd.
 • Wanneer je contract na 2 jaar niet wordt verlengt.
 • Bij ernstig verwijtbaar en nalatig gedrag van de werkgever. Zie alinea ”Wat is de transitievergoeding”.

Wanneer geen recht op de transitievergoeding?

 • Het spreekt natuurlijk voor zich dat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden wanneer de werknemer verwijtbaar en nalatig gedrag heeft vertoont. (Diefstal, misdrijven, niet nakomen van interne afspraken, regels en (ziekte)protocollen)
 • Wanneer de werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld 12 uur of minder per week werkte.
 • Wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
 • Bij beëindiging met wederzijds goed vinden (de vaststellingsovereenkomst). Het is wel gebruikerlijk dat er een vergoeding wordt toegekent. Onderhandel deze en vraag juridische hulp.
 • Wanneer jij als werknemer een verlenging van een nieuw contract niet accepteert.
 • Wanneer de werkgever failliet is.
 • Wanneer er in de CAO een gelijkwaardige of betere regeling is, geldt de regeling uit de CAO.
 • Bedrijfseconomisch ontslag wanneer je als werkgever minder dan 25 man personeel hebt.

Uitzendkrachten of payrollkrachten ook recht!

De uitzend periode telt mee voor de 2 jaar regeling zoals hierboven genoemd. Ben jij dus eerst in dienst geweest als uitzendkracht en daarna in dienst bij de werkgever dan telt deze periode mee. Ook hebben uitzend- en payrollkrachten die 2 jaar (104 werk weken zonder tussenpozen van 6 maanden) uitzend- en of payrollkracht zijn recht op een transitievergoeding. Hier komt binnenkort aparte uitleg over in een nieuwe blog.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

Je dient te rekenen per 6 volle maanden. Is je werknemer bijvoorbeeld 3 jaar en 5 maanden in dienst dan tellen deze laatste 5 maanden niet mee. Er is voor de groep 50-plussers die langer dan 10 jaar in dienst zijn een aparte regeling (Kort gezegd krijgen zij 1/2 maandsalaris per half jaar, uitzondering kleine werkgevers)

 • In de periode tot 10 dienstjaren krijg je als werknemer 1/3 maandsalaris per dienstjaar (ofwel 1/6 maandsalaris per 6 maanden)
 • Vanaf het 10de dienstjaar krijg je per dienstjaar 1/2 per dienstjaar extra.
 • Bedrag bedraagt maximaal 75.000,- of één jaarsalaris als dat bedrag hoger is. LET OP: Dit maximum bedrag wordt door de minister ieder jaar mogelijk per 1 januari aangepast.

Wat te doen bij een geschil omtrent de transitievergoeding?

De werkgever dient de transitievergoeding binnen één maand na het einde dienstverband uit te keren. Mocht dit niet gebeuren of mocht de werkgever niet het juiste bedrag uitkeren dan heb je 3 maanden de tijd (na einde dienstverband) om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

Tips werkgever:

 • Let op bij fusies en overnames. De contracten en maanden van de ”oude” ”lopende” contracten tellen mee ivm opvolgend werkgeverschap.
 • Variabele (bonus, winstuitkering) en vaste (vakantiegeld, vaste 13de maand, ploegentoeslag, overwerktoeslag) looncomponenten dient men mee te nemen in de berekening van de transitievergoeding.
 • Let op bij 2 jaar ziekte. Je dient te rekenen met het laatst overeengekomen bruto maandsalaris volgens het contract (dus niet bijvoorbeeld de 70% uitbetaling bij ziekte).
 • Bij oproepers die wisselend werken reken je met het gemiddelde van de arbeidsduur over de afgelopen 12 maanden.
 • Kosten van outplacement of vrijwillige duale of BBL scholing (niet langer dan 5 jaar geleden) mag verrekent worden met de transitievergoeding.
 • Ook kosten mbt vrijstellen van werkzaamheden om ander werk te zoeken kunnen in mindering gebracht worden.

Tips werknemer:

 • Bij aanvang dienstverband kan er een hogere transitievergoeding overeengekomen worden. Dit zal in de praktijk alleen weinig voor komen. De werkgever wil liever geen hogere vergoedingen mee geven.
 • Wanneer jij 2 jaar of langer in dienst bent kijk dan goed of je recht hebt op de transitievergoeding.
 • Teken nooit een ontbinding zonder juridisch hulp gehad te hebben.
 • De transitievergoeding dient binnen één maand uitbetaald te worden.
 • Let op dat je variabele (bonus, winstuitkering) en vaste (vakantiegeld, vaste 13de maand, ploegentoeslag, overwerktoeslag) looncomponenten mee zijn genomen in de berekening.

De transitievergoeding pakt toch wat nadelig uit

Waar de transitievergoeding in is gezet als enorm positief punt (ter bevordering van kortere werkloosheid) heeft dit in de praktijk toch soms nadelige gevolgen. Zo zijn vooral de uitzendkrachten de dupe. Je ziet nu dat de uitzendkrachten 1 dag voor de 2 jaar gestopt worden door de werkgever en vervangen worden door een nieuwe uitzendkracht. Ook zie je nu in de praktijk dat mensen een verlenging krijgen van bijvoorbeeld 11 maanden. Werkgevers proberen dus onder de transitievergoeding uit te komen en zien dit toch als een drempel.

Bron burgerlijk wetboek 7 artikel 673BW

Jeej bedankt voor het zetten van de eerste stap check je mailbox ter bevestiging.