Ik kan er zo verdrietig van worden: werkgevers die slecht zijn voor hun personeel en dan bedoel ik ook echt slecht. Die personeel gewoon onterecht op staande voet ontslaan. Ik maakte het van dichtbij mee (in mijn omgeving) en kan me voorstellen dat het wellicht vaker gebeurt. Daarom tips hoe je om moet gaan met een onterecht ontslag op staande voet.

Wanneer mag je op staande voet ontslagen worden?

Een ontslag op staande voet kan alleen met echt ernstige situaties, ofwel een dringende reden als in artikel 7:678 lid 2 BW7. Denk hierbij aan diefstal, fraude, bedreiging, maar ook bijvoorbeeld herhaaldelijke werkweigering. Er moet echt opzettelijk iets ”ernstigs” gedaan worden waarbij er niet van de werkgever verwacht kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst voortzet. Belangen van beide partijen zullen beoordeeld moeten worden.

Wanneer houdt een ontslag op staande voet stand?

Hoe ”zwaarder” en ”ernstiger” de situatie, hoe meer kans dat een ontslag op staande voet standhoudt. Is het een minder zware situatie, dan is het van belang dat er regelmatig of herhaaldelijk bijvoorbeeld officiële waarschuwingen zijn gegeven en de werknemer aangesproken is op zijn gedrag.

Een officiële waarschuwing

Betreft het een wat kleinere overtreding zoals het steeds te laat komen of bijvoorbeeld brutaal gedrag of werkweigering, dan kan de werkgever beter eerst een officiële waarschuwing geven. Geef in een officiële waarschuwing aan wat de overtreding was en ook altijd de consequentie van het vervolg als het weer gebeurt. Bij meerdere officiële waarschuwingen kan je ook overgaan tot ontslag.

Een ontslag op staande voet dient direct te gebeuren

Een ontslag op staande voet dient men zo snel mogelijk te doen. Het zou namelijk gek zijn dat er iets zeer ernstigs gebeurt, waarbij er niet verwacht kan worden dat werkgever het dienstverband voortzet, een werknemer vervolgens nog 2 weken mag werken. Zodra werkgever een dringende reden constateert dient deze meteen te handelen. Wanneer de werkgever tijd nodig heeft om te onderzoeken of deze over gaat tot ontslag op staande voet, kan deze de werknemer schorsen met de mededeling dat deze nog gaat beslissen wat zij gaat doen.

Wanneer iemand ontslagen wordt op staande voet dient de werkgever dit schriftelijk te bevestigen met een duidelijke reden!

Onterecht een ontslag op staande voet

De werknemer heeft 2 maanden de tijd om vernietigbaarheid van het ontslag aan te vechten en een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter of om een schadevergoeding te eisen. Hiervoor adviseer ik de werknemer om naar een arbeidsrecht advocaat te gaan. Deze kan je helpen met het aanvechten van je (onterechte) ontslag op staande voet of het eisen van een schadevergoeding. Informeer altijd goed naar je kansen en mogelijkheden!

I’ve got your back

Heb je te maken met een ontslagvoorstel dan is dit geen ontslag op staande voet. Waarschijnlijk heb je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. Dit is onze expertise en hier kunnen wij jou wel mee helpen. Neem contact met ons op en schakel de juiste hulp in!

Schakel een jurist of advocaat in

Als je een onterecht ontslag op staande voet hebt gekregen en je wilt deze aanvechten dan kunnen wij je niet helpen. Meriem van Fixadvocaten kan je dan helpen. Het is verstandig in deze situatie direct zwaar geschut in te zetten die ook naar de rechter kan stappen voor je.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.