Er zijn werkgevers die wachtdagen hanteren bij ziekte. Ze schrijven dan de eerste ziektedag of de eerste twee ziektedagen van je verlof af of deze dagen worden gekort op je salaris. Nu vragen mensen zich vaak af of dit wel mag? In dit artikel meer over het waarom en de wet en regelgeving hieromtrent.

Waarom hanteren werkgevers wachtdagen?

Veel werkgevers hanteren wachtdagen als middel om het ziekteverzuim laag te houden. Werknemers vinden het niet leuk wanneer zij vakantiedagen of salaris kwijt raken door ziekte. Je ziet in de praktijk dat werknemers zich minder snel ziek melden en toch langer door werken. De keerzijde is echter dat wanneer de werknemer zich dan toch ziek moet melden de werknemer uiteindelijk vaak langer ziek is. Hij is de wachtdagen toch al kwijt ”en neemt het er dan rustig van”.

De wachtdagen helpen vaak om het kortdurende verzuim te verlagen, maar kan soms het langdurig verzuim verhogen. Werkgevers zullen hier dus goed over na moeten denken. Het kan ook per branche verschillen om een keus te maken. Callcenters hebben bijvoorbeeld te maken met veel kort ziekteverzuim en minder betrokken personeel wegens een bijbaan.

Mogen ziektedagen ingewisseld worden?

Ziektedagen mogen ingewisseld worden indien de werknemer vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. In de praktijk zie je dan dat in een contract of personeelsreglement hierover de regel bij de werkgever staat. Bij de indiensttreding en het tekenen van alle documenten is de werknemer dan akkoord gegaan. Hiermee is er dus vooraf toestemming van de werknemer en mogen de ziektedagen ingewisseld worden.

Maar alleen bovenwettelijk verlof!

Wettelijk is echter wel bepaald dat alleen bovenwettelijk verlof ingewisseld mag worden en niet het wettelijke verlof. Dit is ter bescherming van de werknemer. Wettelijk verlof  is bedoeld om echt bij te komen en bij te tanken. Dit mag nooit aan iets anders op gaan.

LET OP: wanneer het bovenwettelijk verlof dus op is mag de werkgever geen verlofdagen meer verrekenen. Alleen wanneer de werknemer getekend heeft voor akkoord met eventueel onbetaald verlof kan de werkgever vervolgens de wachtdagen inhouden als salaris.

Binnen vier weken weer ziek

LET OP: Dit is wat bijna niemand weet maar wanneer de werknemer binnen vier weken weer ziek wordt is dit een doorlopende ziekte. Dit betekent dat er dan niet opnieuw wachtdagen ingehouden mogen worden. Die zijn namelijk al de eerste keer ingehouden.  Hou dit goed in de gaten. Sommige werkgevers dragen aan dat het een andere ziekte is dus dat het dan wel mag. Dit mag niet. Er wordt niet gekeken naar de klachten, er wordt enkel gekeken dat dit een doorlopende ziekte is en de wachtdag dan niet opnieuw mag. 

Tips werkgever:

  • Noteer duidelijk in het contract of personeelshandboek wat er gebeurt met de wachtdagen. Wil je dit kunnen korten op het salaris? Worden ze niet doorbetaald? Worden ze verrekend met bovenwettelijk verlof en wat gebeurt er als het bovenwettelijk verlof op is?
  • Maak een weloverwogen keuze of je wachtdagen binnen je organisatie wilt. 

 

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.