Ik krijg soms de vraag van mensen om mij heen waarom werkgevers zo moeilijk doen wanneer je ziek bent. Met name dan ook wanneer je contract afloopt en je dus ziek uitdienst gaat. Echter heeft dit een begrijpelijke reden. Als je maar weet hoe het zit. Daarom in deze blog meer informatie over het ziek uitdienst gaan.

Ontslagverbod bij ziekte

In principe geldt tijdens ziekte een ontslagverbod. Echter mag een werkgever beslissen een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Ook wanneer je dus ziek bent. Hierdoor stopt het dienstverband en ga je dus ziek uitdienst.

Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV

Wanneer je ziek uitdienst gaat bij je werkgever, omdat je geen contractverlenging krijgt, moet je als werknemer een ziektewetuitkering aanvragen. De werkgever is verplicht om je ziek te melden bij het UWV. Dit kan via een online formulier. Vergeet je als werkgever een ziektewetuitkering voor je werknemer aan te vragen dan riskeer je een boete.

De premie Ziektewet en WGA

Werkgevers hebben te maken met premies voor ziektewet en WGA. Deze zie je vaak ook terug op je loonstrook. Dit komt omdat ze gedeeltelijk doorbelast mogen worden aan werknemers. De premies worden beïnvloed door de instroom in de ziektewet en WIA vanuit desbetreffende organisatie. De hoogte wordt bepaald mede ook door de duur van die (ex-)werknemers in de ziektewetuitkering. Werkgevers willen hun premies zo laag mogelijk houden en willen daarom dus de instroom in de ziektewet beperken.

Binnen een maand na uitdiensttreding toch ziek

Wanneer je binnen een maand na uitdiensttreding toch ziek wordt kan de teller voor de werkgever ook gaan lopen. Daarom staat er tegenwoordig in veel contracten dat je verplicht bent een ziekmelding binnen een maand na uitdiensttreding te melden. Werkgevers willen weten wie er ziek worden en voor wie er dus premies doorbelast kunnen gaan worden.

Advies werkgevers: stimuleer uw werknemers om een WW uitkering aan te vragen na einde dienstverband. Dit voorkomt dat de premies van ziekmelding binnen 4 weken aan deze ex werkgever worden doorbelast. Je zou kunnen stellen dat door de WW uitkering het UWV zelf de laatste ”werkgever” is.

Werkgevers die eigen risico drager zijn

Werkgevers hebben de keus om zich bij het UWV te verzekeren of om zich particulier te verzekeren. Wanneer de werkgever zich particulier verzekerd heet die dat ze eigen risico drager zijn (voor ziekte). Eigen risico dragers zijn 10 jaar verantwoordelijk voor de reintegratie van de zieke werknemer die dus ook ziek uitdienst is gegaan. Ook wanneer werknemer en ex-werkgever niets meer met elkaar te maken zouden willen hebben, blijft de werkgever verantwoordelijk. In de praktijk zal je dan als zieke ex-werknemer toch nog veel te maken hebben met de ex-werkgever of zijn arbodienst. Daarom is het ook altijd belangrijk om de ex-werkgever te informeren wanneer je nieuw werk hebt.

Daarom willen werkgevers geen ziek uitdiensttreding

Ook al krijg jij een uitkering van het UWV, deze rekening gaat achter de schermen gewoon door naar de werkgever. Dit is daarom, mede met de premies de rede dat (ex-)werkgevers zo moeilijk doen omtrent ziekte en er uitgebreide ziek na uitdiensttreding clausules staan in contracten en of reglementen.

 

Wil je ook zorgeloos richting je WIA en ontslag?

De één werd 40% WIA afgekeurd en de ander 100% WIA afgekeurd met dezelfde ziekte en klachten. Zo voorkom je dat je de verkeerde dingen zegt tijdens je WIA gesprek en mogelijk in de WW of bijstand belandt.

Meld je nu aan voor ‘Zorgeloos richting je WIA en ontslag’.