Veel mensen raken in paniek wanneer de loondoorbetaling tijdens ziekte bij de werkgever stopt en de WIA beslissing nog niet binnen is. Men denkt dat ze dan zonder inkomen komen te zitten. Hoe zit dit? Wat kun je doen? En hoe werkt het?

Werkgevers betalen in principe 2 jaar loon door tijdens ziekte.

De meeste werkgevers kennen een 2 jaar loondoorbetalingsplicht. Na 2 jaar mogen zij stoppen met het loon door te betalen. Wanneer een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt moet deze nog langer loon doorbetalen. Een loonsanctie is een straf die de werkgever kan krijgen van het UWV als zij van mening zijn dat je werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie inspanningen. Maximaal 12 maanden kan er een loonsanctie opgelegd worden.

LET OP: er zijn een aantal CAO’s of branches waarbij er een standaard 3e ziektejaar bestaat waarbij de werkgever dit moet door betalen maar dit is eerder een uitzondering.

Wat moet je doen als je WIA beslissing nog niet binnen is en je krijgt geen loon meer?

Door de grote achterstanden bij het UWV zijn er veel WIA beslissingen te laat. Hierdoor kan het zo zijn dat je de 2 jaar loondoorbetaling door bent en je werkgever je loon stopt. Je kan dan bellen naar het UWV en vragen om het WIA voorschot. Dit is zo gepiept en doet het UWV niet moeilijk over. Bel de gratis werknemers telefoon van het UWV. Een enkele keer krijg je het automatisch toegekend middels een brief.

UWV in gebreken stellen

Stel sowieso het UWV in gebreke. Dit zorgt er soms voor dat je eerder bovenop de stapel komt omdat het UWV wil voorkomen dat ze aan jouw een boete moeten betalen. Dit heeft geen negatief effect op je WIA aanvraag. Hoe het in gebreke stellen werkt lees je in deze blog: Wat moet ik doen als het UWV te laat is met mijn WIA beslissing?

Wat gebeurt er nu ik mijn WIA beslissing dan alsnog verlaat krijg?

Als het goed is krijg je met terugwerkende kracht je WIA toegekend indien je meer dan 35% ben afgekeurd of als je minder dan 35% bent afgekeurd dan krijg je geen WIA maar in principe WW. LET OP: een hele kleine groep mensen voldoet niet aan de WW eisen. Deze groep zou dan zonder WW en zonder WIA komen te zitten en zou dan terugvallen op bijstand indien je hiervoor in aanmerking komt. Je moet dus wel aan de WW eisen voldoen.

Verrekenen tijdelijk niet:

Normaliter zou je WIA voorschot met de echte WIA of WW verrekend worden. Echter doordat er zoveel mensen in financiƫle problemen kwamen door toedoen van de achterstand bij het UWV is er tijdelijk besloten (in ieder geval voor heel 2022) dat ze tijdelijk niet verrekenen. Je WIA voorschot mag je dan houden en ze gaan per heden over op de juiste situatie. Als je hier echt meer duidelijkheid en zekerheid in wil bel dan zelf met het UWV.

Op de UWV site lees je meer over de verrekening van een WIA voorschot dit kan dus gaan wijzigen in de toekomst: https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/terugbetaling-te-veel-ontvangen-wia-voorschot-vervalt.aspx#:~:text=U%20hoeft%20uw%20voorschot%20mogelijk,lager%20is%20dan%20het%20voorschot.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.