Doordat er nu veel vertragingen zijn bij het UWV met WIA beslissingen zie je dat nu veel werkgevers alvorens de WIA beslissing binnen is al met een VSO (vaststellingsovereenkomst, ontslagvoorstel) komen en werknemers pushen om toch alvast een VSO te tekenen. Sommige werkgevers vragen zelfs een ontslagvergunning bij het UWV aan terwijl er nog geen WIA beslissing is. Ontslag is in sommige situaties al eerder mogelijk dan dat de WIA beslissing er is. 

Waarom pusht mijn werkgever met een VSO?

Je werkgever pusht en heeft haast omdat deze graag twee jaar arbeidsongeschiktheid wil afronden. Vaak wordt het loon ook gestopt op het moment van twee jaar arbeidsongeschiktheid (mits er geen loonsanctie komt). Hoe onaardig ook, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, zijn ze er vaak klaar mee en willen ze graag afronden. 

Na 2 jaar ziekte heb je bij je ontslag recht op de wettelijke transitievergoeding!

Na 2 jaar ziekte wordt je meestal ontslagen en heb je recht op de wettelijke transitievergoeding. Sinds 1-1-2020 krijgt iedereen ⅓ maandsalaris als transitievergoeding per dienstjaar. Voor deze periode waren er nog hogere transitievergoedingen voor bijvoorbeeld 50 plussers. Dit is nu helaas niet meer zo. Met het berekenen van deze wettelijke transitievergoeding/ontslagvergoeding gaat helaas veel mis, omdat niet alle juiste looncomponenten worden meegenomen en of juiste data worden gehanteerd. We zien 1 kloppende VSO per maand. Dit is schrijnend maar helaas wel de harde realiteit. Laat daarom je VSO altijd controleren zodat je een eerlijk en kloppend ontslag na 2 jaar ziekte te krijgt. 

De compensatie transitievergoeding?

Werkgevers krijgen sinds april 2020 na twee jaar ziekte compensatie vanuit het UWV voor de wettelijke transitievergoeding. MAAR alleen precies tot het moment van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Wanneer je dus nog maanden extra in dienst bent, omdat je WIA beslissing vertraagd, loopt de transitievergoeding in principe verder op. Dat is wat werkgevers liever niet willen. Daarom hebben ze vaak haast op het moment dat je 2 jaar ziekt bent en er nog geen WIA beslissing is. 

Let op: dit is met sommige werkgevers een lastige discussie omdat er verschillende jurisprudentie is over elke einddatum we dienen te hanteren voor het berekenen van je transitievergoeding. Veel werkgevers pakken terug naar opbouw tot 2 jaar ziekte en dit is in veel gevallen onterecht en moet dit tot het heden zijn.  

De 26 weken eis

Of je wel of niet met ontslag kan gaan hangt af van je WIA beslissing en verwachtingen in herstel in de nabije toekomst. Er is een zogenaamde 26 wekeneis welke we toetsen of meenemen wanneer we je ontslag beoordelen. Waarbij we moeten kijken of het in de verwachting is dat je binnen deze periode toch alsnog zou kunnen herstellen (in je oude functie of aangepaste functie bij werkgever). Wanneer dit herstel wel te verwachten is binnen 26 weken dan krijgt je werkgever vaak geen UWV ontslagvergunning. Dit zou kunnen betekenen dat je dan ook de keus hebt om de VSO niet te tekenen en te blijven. Je krijgt dan natuurlijk geen ontslagdeal en de transitievergoeding. 

Let op dit is maatwerk en is afhankelijk van je specifieke situatie. Overleg dan ook altijd met ons, want mogelijk krijgt je werkgever wel een ontslagvergunning van het UWV. Als dit het geval is wil je vaak toch je VSO serieus nemen omdat je maar één keer de kans krijgt alles goed vast te leggen.

Waarom zou je dan geen VSO tekenen?

Zo kan je in de toekomst wanneer het beter gaat ‘eisen’ dat je bij werkgever weer uren kunt re-integreren. Je hebt immers nog een lopend arbeidscontract met bepaalde bijbehorende contracturen. 

Je kan een VSO tekenen wanneer er nog geen WIA beslissing is.

Door de grote achterstanden bij het UWV in WIA keuringen zijn er veel WIA beslissingen te laat. De achterstanden lopen inmiddels op tot gemiddeld 20 weken te laat. Ondanks dat je WIA beslissing er nog niet is kan een ontslag vaak al wel vorm gegeven worden. Wat wel of niet verstandig voor je is en wanneer dit wel of niet kan is maatwerk. Hiervoor moeten we inhoudelijk naar je dossier kijken. Besef je dat je werkgever ook een ontslagvergunning bij het UWV kan aanvragen ondanks dat er nog geen WIA beslissing is. Daarom moeten we een aangeboden VSO serieus nemen, want je voorkeur is altijd een VSO in plaats van een ontslagvergunning.

Loonsanctie dan geen ontslag mogelijk.

Het UWV kan tot een bepaalde periode nog een loonsanctie opleggen. Je begrijpt natuurlijk dat je geen VSO kunt tekenen en dan uitdienst bent terwijl je werkgever mogelijk nog een loonsanctie opgelegd kan krijgen. Wij weten wanneer deze loonsanctie opleg periode voorbij is en weten dus ook wanneer je wel met deze VSO aan de slag kunt gaan. Dit is maatwerk, neem contact met ons op.

Ik wil toch een VSO tekenen:

Dit kan echt enkel in goed overleg met ons. Wij moeten dan controleren of de loonsanctie opleg periode voorbij is. Vervolgens moeten we de 26 wekeneis toetsen. We moeten kijken wat de situatie precies is en hoe de verslaglegging en mening van de bedrijfsarts tot op heden is geweest. Daarnaast is dan van belang om te kijken of je nog een keus hebt in het ontslag of dat wij inschatten dat je geen keus hebt en met ontslag moet. We zullen samen naar je situatie moeten kijken en dan beslissen wat mogelijk is. Dit is maatwerk!

Pusht je werkgever toch?

Als het goed is weet je na het lezen van al mijn blogs, video’s en tips dat je sowieso onze hulp moet gaan inschakelen bij het controleren van je VSO na 2 jaar ziekte. Dit om te zorgen voor een eerlijk ontslag en dat je krijgt waar je recht op hebt. We zien maar één kloppende VSO per maand en juist ook in de ontslagen na 2 jaar ziekte zit geregeld grote financiële winst. In sommige situaties kunnen we dus toch een VSO tekenen nadat alles goed is uitgezocht. En wat we ook geregeld doen is de VSO al helemaal opstarten en klaarzetten en dan kunnen we direct tekenen wanneer je WIA officieel binnen is. Zo houden we de snelheid erin.

Waar zit mijn onderhandelingsruimte in een ontslag na 2 jaar ziekte?

Of je nog kunt onderhandelen bij een ontslag na 2 jaar ziekte? JA! In deze blog lees je hier meer over: ‘Kan je nog onderhandelen in een ontslag na 2 jaar ziekte?’

Besef dat de werkgever in sommige situaties toch een ontslag kan aanvragen.

Maar wat wel belangrijk is om te beseffen is dat de werkgever in sommige situaties toch een UWV ontslagvergunning zou kunnen krijgen ondanks dat er geen WIA beslissing is. Wanneer de loonsanctie opleg periode voorbij is en werkgever zou kunnen bewijzen dat je binnen 26 weken niet kan herstellen dan kan de werkgever een ontslagvergunning krijgen van het UWV. Wanneer dit het geval is zullen we toch echt serieus met je VSO aan de slag moeten gaan omdat de voorkeur van ontslag altijd de VSO is in plaats van de ontslagvergunning.

Wil je ook zorgeloos richting je WIA en ontslag?

De één werd 40% WIA afgekeurd en de ander 100% WIA afgekeurd met dezelfde ziekte en klachten. Zo voorkom je dat je de verkeerde dingen zegt tijdens je WIA gesprek en mogelijk in de WW of bijstand belandt.

Meld je nu aan voor ‘Zorgeloos richting je WIA en ontslag’.