Doordat er nu veel vertragingen zijn bij het UWV met WIA beslissingen zie je dat nu veel werkgevers alvorens de WIA beslissing binnen is al met een VSO (vaststellingsovereenkomst, ontslagvoorstel) komen en werknemers pushen om toch alvast een VSO te tekenen want dit zou zogenaamd niet uitmaken.  

Waarom pusht mijn werkgever met een VSO?

Je werkgever pusht en heeft haast omdat deze graag twee jaar arbeidsongeschiktheid wil afronden. Vaak wordt het loon ook gestopt op het moment van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Hoe onaardig ook, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, zijn ze er vaak klaar mee en willen ze graag afronden. 

Na 2 jaar ziekte heb je bij je ontslag recht op de wettelijke transitievergoeding!

Na 2 jaar ziekte wordt je meestal ontslagen en heb je recht op de wettelijke transitievergoeding. Sinds 1-1-2020 krijgt iedereen ⅓ maandsalaris als transitievergoeding per dienstjaar. Voor deze periode waren er nog hogere transitievergoedingen voor bijvoorbeeld ouderen. Dit is nu helaas niet meer zo. Met het berekenen van deze wettelijke transitievergoeding/ontslagvergoeding gaat helaas veel mis, omdat niet alle juiste looncomponenten worden meegenomen en of juiste data worden gehanteerd. Laat ons alsjeblieft helpen om een eerlijk en kloppend ontslag na 2 jaar ziekte te krijgen. 

De compensatie transitievergoeding?

Werkgevers krijgen sinds april 2020 na twee jaar ziekte compensatie vanuit het UWV voor de wettelijke transitievergoeding. MAAR alleen precies tot het moment van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Wanneer je dus nog maanden extra in dienst bent, omdat je WIA beslissing vertraagd, loopt de transitievergoeding in principe verder op. Dat is wat werkgevers liever niet willen. Daarom hebben ze vaak haast op het moment dat je 2 jaar ziekt bent en er nog geen WIA beslissing is. 

Let op: dit is met sommige werkgevers een lastige discussie omdat er verschillende jurisprudentie is over elke einddatum we dienen te hanteren voor het berekenen van je transitievergoeding. Veel werkgevers pakken terug naar opbouw tot 2 jaar ziekte en dit is in veel gevallen onterecht en moet dit tot het heden zijn.  

De 26 weken eis

Of je wel of niet met ontslag kan gaan hangt af van je WIA beslissing en verwachtingen in herstel in de nabije toekomst. Er is een zogenaamde 26 wekeneis welke we moeten toetsen in een VSO. Waarbij we moeten kijken of het in de verwachting is dat je binnen deze periode toch alsnog zou kunnen herstellen (in je oude functie of aangepaste functie bij werkgever). Wanneer dit herstel wel te verwachten is binnen 26 weken dan krijgt je werkgever vaak geen UWV ontslagvergunning. Dit wetende zou je dan ook ervoor kunnen kiezen geen VSO te tekenen. 

Waarom zou je dan geen VSO tekenen?

Zo kan je in de toekomst wanneer het beter gaat ‘eisen’ dat je bij werkgever weer uren kunt re-integreren. Je hebt immers nog een lopend arbeidscontract met bepaalde bijbehorende contracturen. 

Teken GEEN VSO voor je WIA beslissing binnen is!

Mijn advies is om geen VSO te tekenen alvorens je WIA beslissing binnen is omdat we de 26 wekeneis vanuit het UWV moeten toetsen. Dit is een juridische eis voor je VSO. Wat zegt het UWV over jouw mogelijkheden in de toekomst? Welke aangepaste functies zien zij nog als mogelijkheid voor jou en zijn deze bij je huidige werkgever aanwezig?

Loonsanctie dan geen ontslag mogelijk.

Het UWV kan tot een bepaalde periode nog een loonsanctie opleggen. Je begrijpt natuurlijk dat je geen VSO kunt tekenen en dan uitdienst bent terwijl je werkgever mogelijk nog een loonsanctie opgelegd kan krijgen.

In sommige gevallen kan je toch wel voor je WIA beslissing een VSO tekenen.

Dit is echt enkel in goed overleg met ons. Wij moeten dan controleren of de loonsanctie opleg periode voorbij is. Vervolgens moeten we de 26 wekeneis toetsen. We moeten kijken wat de situatie precies is en hoe de verslaglegging en mening van de bedrijfsarts tot op heden is geweest. We zullen samen naar je situatie moeten kijken en dan beslissen wat mogelijk is. Dit is maatwerk!

Pusht je werkgever toch?

Als het goed is weet je na het lezen van al mijn blogs, video’s en tips dat je sowieso onze hulp moet gaan inschakelen. Dit om te zorgen voor een eerlijk ontslag en dat je krijgt waar je recht op hebt. Wij maken onszelf voor heel veel klanten al vroegtijdig kenbaar als juridisch belangenbehartiger en vragen de werkgever dan vriendelijk om te wachten tot de WIA beslissing binnen is. Vaak wanneer wij dit mailen laat de werkgever je netjes met rust. In sommige situaties kunnen we  toch een VSO al tekenen nadat alles goed is uitgezocht. En wat we ook geregeld doen is de VSO al helemaal opstarten en klaarzetten en dan kunnen we direct tekenen wanneer je WIA officieel binnen is. Zo houden we de snelheid erin. 

Besef dat de werkgever in sommige situaties toch een ontslag kan aanvragen.

Maar wat wel belangrijk is om te beseffen is dat de werkgever in sommige situaties toch een UWV ontslagvergunning zou kunnen krijgen ondanks dat er geen WIA beslissing is. Wanneer de loonsanctie opleg periode voorbij is en werkgever zou kunnen bewijzen dat je binnen 26 weken niet kan herstellen dan kan de werkgever een ontslagvergunning krijgen van het UWV. Wanneer dit het geval is zullen we toch echt serieus met je VSO aan de slag moeten gaan omdat de voorkeur van ontslag altijd de VSO is in plaats van de ontslagvergunning

 

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.