Doordat er nu veel vertragingen zijn bij het UWV met WIA beslissingen zie je dat nu veel werkgevers alvorens de WIA beslissing binnen is al met een VSO (vaststellingsovereenkomst, ontslagvoorstel) komen en werknemers pushen om toch alvast een VSO te tekenen want dit zou zogenaamd niet uitmaken.  

Waarom pusht mijn werkgever met een VSO?

Je werkgever pusht en heeft haast omdat deze graag twee jaar arbeidsongeschiktheid wil afronden. Vaak wordt het loon ook gestopt op het moment van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Hoe onaardig ook, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, zijn ze er vaak klaar mee. De werkgever ziet en ervaart het traject wat heel veel geld en energie heeft gekost en zijn ze blij als alles afgerond en achter de rug is. Er zijn ook werkgevers die er gelukkig wel anders tegen aan kijken. 

Na 2 jaar ziekte heb je bij je ontslag recht op de wettelijke transitievergoeding!

Sinds 1-1-2020 krijgt iedereen ⅓ maandsalaris als transitievergoeding per dienstjaar. Voor deze periode waren er nog hogere transitievergoedingen voor bijvoorbeeld ouderen. Met het berekenen van deze wettelijke transitievergoeding/ontslagvergoeding gaat helaas veel mis, omdat niet alle juiste looncomponenten worden meegenomen. Laat ons alsjeblieft helpen om een eerlijk en kloppend ontslag na 2 jaar ziekte te krijgen. 

De compensatie transitievergoeding?

Werkgevers krijgen sinds april 2020 na twee jaar ziekte compensatie vanuit het UWV voor de wettelijke transitievergoeding. MAAR alleen precies tot het moment van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Wanneer je dus nog maanden extra in dienst bent, omdat je WIA beslissing vertraagd, loopt de transitievergoeding verder op. Dat is wat werkgevers liever niet willen. We hebben het uiteindelijk vaak maar om een paar tientjes, maar toch. 

Let op: dit is met sommige werkgevers een lastige discussie omdat er verschillende jurisprudentie over is en er meningen zijn met de vraag of we als einddatum twee jaar arbeidsongeschiktheid moeten opvoeren of de huidige toekomstige datum bij het berekenen van de juiste transitievergoeding.

De 26 weken eis

Of je wel of niet met ontslag kan gaan hangt af van je WIA beslissing en verwachtingen in herstel in de nabije toekomst. Er is een zogenaamde 26 wekeneis waarbij we moeten kijken of het in de verwachting is dat je binnen deze periode toch alsnog zou kunnen herstellen (in je oude functie of aangepaste functie bij werkgever). Wanneer dit herstel wel te verwachten is binnen 26 weken dan krijgt je werkgever vaak geen UWV ontslagvergunning. Dit wetende zou je dan ook ervoor kunnen kiezen geen VSO te tekenen. 

Waarom zou je dan geen VSO tekenen?

Zo kan je in de toekomst wanneer het beter gaat ‘eisen’ dat je bij werkgever weer uren kunt re-integreren. Je hebt immers nog een lopend arbeidscontract met bepaalde bijbehorende contracturen. 

Teken GEEN VSO voor je WIA beslissing binnen is!

Mijn advies is om geen VSO te tekenen alvorens je WIA beslissing binnen is omdat we de 26 wekeneis vanuit het UWV willen toetsen. Wat zegt het UWV over jouw mogelijkheden in de toekomst? Welke aangepaste functies zien zij nog als mogelijkheid voor jou en zijn deze bij je huidige werkgever aanwezig?

In sommige gevallen kan je toch wel voor je WIA beslissing een VSO tekenen

Dit is echt enkel in goed overleg met ons. We moeten kijken wat de situatie precies is en hoe de verslaglegging en mening van de bedrijfsarts tot op heden is geweest. We zullen samen naar je situatie moeten kijken en dan beslissen wat mogelijk is.  

Pusht je werkgever toch?

Als het goed is weet je na het lezen van al mijn blogs, video’s en tips dat je sowieso onze hulp moet gaan inschakelen. Dit om te zorgen voor een eerlijk ontslag en dat je krijgt waar je recht op hebt. Wij maken onszelf voor heel veel klanten al vroegtijdig kenbaar als juridisch belangenbehartiger en vragen de werkgever dan vriendelijk om te wachten tot de WIA beslissing binnen is. Vaak wanneer wij dit mailen laat de werkgever je netjes met rust. 

Wil je meer weten over mijn ontslaghulp?

Ik ben strijder voor eerlijke ontslagen. Ik zie zoveel mis gaan. Verkeerde bedragen waardoor mensen serieus veel geld mislopen. Verkeerde einddata of verkeerde juridische omschrijvingen waardoor mensen toch WW mislopen. Pijnlijk om aan te moeten zien. Mijn hulp wordt eigenlijk in 90% van de gevallen vergoed door de werkgever. Je bent dus gek om mijn hulp niet in te schakelen. 

Meer lezen over mijn dienst ‘Eerlijk met ontslag na 2 jaararbeidsongeschiktheid !’:

Foto: Hilde van Kempen