In deze blog vertel ik wat de werkgever en de werknemer per 1 januari 2019 moeten doen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat. Ik ga in deze blog uit van de situatie waarbij er een lopend tijdelijk contract is welke niet verlengt wordt. De werknemer is geheel of gedeeltelijk ziek en zal hierdoor (gedeeltelijk) ziek uit dienst gaan.

Wat moet de werkgever doen?

  • Als het goed is heeft de werkgever de afgelopen ziekteperiode van de werknemer de Wet Verbetering Poortwachter opgevolgd en een ziekteverzuimdossier aangelegd. Hierin zijn verplichte momenten van afspraken met een bedrijfsarts en specifieke documenten die aangemaakt en ingevuld dienen te worden.
  • Op de laatste werkdag van de werknemer moet de werkgever de (gedeeltelijk) zieke werknemer ziek uitdienst melden bij het UWV.  Doe dit via de volgende link: aanvraag van de Ziektewet-uitkering. Hiervoor heb je een Werkgeversportaal login nodig van het UWV of je moet per heden eherkenning aanvragen om toegang te krijgen op de UWV site. 

Wat moet de (ex) werknemer doen?

  • De ziekte aanmelding bij het UWV doet de werkgever dus als eerste stap. Voor 1 januari 2019 kreeg je dan vervolgens een oproep per brief of telefoontje van het UWV met betrekking tot de ziekmelding.
  • Per 1 januari 2019 krijg je een ontvangstbevestiging van het UWV (na de aanmelding van de werkgever) met een link naar een digitale vragenlijst. Je kan hier met DigiD inloggen en de vragenlijst invullen. Dit moet je binnen 3 dagen doen na ontvangst van de digitale vragenlijst.

Tip werkgever:

  • Zorg dat je een inlog hebt van een UWV werkgeversportaal of zorg dat je de nieuwe eherkenning ”inlog” regelt. 
  • Zorg voor een tijdige ziek uitdienst melding bij het UWV. Uiterlijk op de laatste werkdag van de werknemer. Je riskeert anders een boete van het UWV.
  • Informeer je werknemer tijdig dat hij een DigiD nodig heeft om straks de digitale vragenlijst te kunnen beantwoorden na uitdiensttreding. Wanneer je werknemer geen DigiD heeft zal hij deze moeten aanvragen wat vaak een aantal werkdagen duurt. Hiermee kan de werknemer knel komen met de termijn waarbinnen hij de vragenlijst MOET invullen.

Tip werknemer:

  • Hou in de gaten of je ‘snel” een ontvangstbevestiging ontvangt. Zo niet bel dan je werkgever om te vragen of de aanmelding wel juist is gebeurt. Bel ook naar het UWV om te kijken wat er aan de hand is en binnen welke tijd je de vragenlijst dient te ontvangen.
  • Zorg voor een werkende DigiD inlog. Zodat je de vragenlijst tijdig kunt invullen. 

 

Wil je ook zorgeloos richting je WIA en ontslag?

De één werd 40% WIA afgekeurd en de ander 100% WIA afgekeurd met dezelfde ziekte en klachten. Zo voorkom je dat je de verkeerde dingen zegt tijdens je WIA gesprek en mogelijk in de WW of bijstand belandt.

Meld je nu aan voor ‘Zorgeloos richting je WIA en ontslag’.