Ik hoor veel negatieve verhalen over bedrijfsartsen. Medewerkers voelen zich niet serieus genomen of ervaren geen begrip voor hun situatie. Een bedrijfsarts geeft inzicht in je mogelijkheden en beperkingen en bepaalt of je terecht ”ziek” bent. De bedrijfsarts heeft een analyserende, begeleidende en adviserende rol. Hij schrijft een advies welke als richtlijn geldt voor werkgever en werknemer waarmee partijen samen gaan werken aan herstel.

Toch gebeurt het regelmatig dat werknemers zich niet kunnen vinden in dit advies en soms meer zouden moeten dan zij zelf vinden dat zij aan kunnen. Een werknemer kan zich dan heel machteloos voelen. Per 1 juli 2017 is er een wetswijziging die een second opinion mogelijk maakt voor werknemers.

Vóór 2017 alleen een deskundigen-oordeel bij UWV

Voor 2017 was het zo dat wanneer je het als werkgever of werknemer niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, je een second opinion kon aanvragen bij het UWV. Dit heet het UWV deskundigen oordeel. Voor de partij die het aanvraagt kost dit geld, waarbij het bedrag voor de werkgever hoger is dan voor de werknemer. Het UWV keek dan mee naar het oordeel van de bedrijfsarts.

Een second opinion bij een andere bedrijfsarts

Per 1 juli 2017 is er nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om gebruik te maken van een second opinion bij een andere onafhankelijke partij/bedrijfsarts. Even een paar feiten op een rij:

  • Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. (De werkgever zal alsnog een UWV deskundigen oordeel moeten aanvragen.)
  • De werkgever moet hieraan meewerken. De werknemer heeft recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet de werknemer de mogelijkheid geven dit te doen.
  • De werkgever bepaalt de partij voor de second opinion maar een OR moet instemming geven en heeft hiermee een krachtige rol. De OR kan er namelijk voor pleiten om een zo onafhankelijk mogelijke partij op te nemen in de procedure en hiermee het vertrouwen bij de werknemers te vergroten.

Wie kun je benaderen voor een second opinion?

In de nieuwe wetgeving staat dat werkgevers verplicht zijn om een lijst op te stellen met bedrijfsartsen en arbodiensten voor een second opinion. Je kan als werknemer kiezen uit deze lijst. De werkgever moet ervoor zorgen dat dit een partij is buiten de huidige samenwerkingspartij (veelal een arbodienst). Dit om de onafhankelijkheid van een objectieve second opinion te waarborgen. Voor alle werkgevers is er dus werk aan de winkel om deze nieuwe wetgeving toe te passen en in orde te maken binnen hun organisatie. Er is een overgangsfase die loopt van 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2018. onNa 1 juli 2018 moeten de werkgevers hun basiscontracten voorzien hebben van een second opinion procedure.

Wie betaalt de second opinion?

Hierbij hebben we het over de second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts en dus niet het UWV deskundigen oordeel. Wanneer de werknemer iemand kiest van de beschikbare lijst, zijn de kosten voor de werkgever. Wanneer de werknemer voor een andere externe partij wilt kiezen, kan dit en zal de werkgever alleen hoeven betalen wanneer deze hiermee instemt. Stemt de werkgever niet in met de kosten, dan zal de werknemer deze zelf moeten betalen. Ook hoeft de primaire bedrijfsarts niet mee te werken met het delen van informatie en kennis met een externe partij buiten de vooropgestelde lijst.

Zorg z.s.m voor een volledige onafhankelijke invulling van de second opinion. 

1. Bij een second opinion wordt integraal naar je verzuimdossier (en de door werknemer gedeelde
medische informatie) gekeken, waarbij een UWV deskundigen oordeel enkel oordeelt over het
meningsverschil tussen werkgever en werknemer.
2. Mede daarom is het ontzettend belangrijk dat een werkgever een goed systeem implementeert
(ipv gaat bedenken) die de absolute onafhankelijkheid van een second opinion waarborgt. Dit
voorkomt onnodige vertraging in het verzuimdossier wanneer iemand gebruik wil maken van het
second opinionrecht. Tevens voorkom je discussies over wie wel of niet de kosten betaald van de
second opinion.
3. De werknemers hebben naar stellige verwachting meer vertrouwen in de onafhankelijkheid van
de arborzorg, door de inschakeling van onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsen.
4. Hiermee wordt naar verwachting sneller de re-integratie opgepakt door de werknemer na het
oordeel van de second opinion bedrijfsarts waarmee de re-integratie weer vlot wordt getrokken.
5. Het is voor een HR- of verzuimmedewerker makkelijker en fijner werken wanneer er een 100%
onafhankelijk oordeel komt omdat de kans het grootst is dat een werknemer hiermee zal
instemmen, zelfs bij een niet voor de werknemer gunstige uitspraak.
6. Door een goede onafhankelijke partij, kun je meteen een toetsing kunnen doen over het werken
van de huidige partij. Hoe kan het dat de adviezen bijv. ver uit elkaar liggen of waarom heeft een
bepaalde bedrijfsarts onevenredig veel second opinion verzoeken?

Wat gebeurt er met een second opinion?

Het advies van de second opinion arts wordt teruggekoppeld aan de eerste primaire bedrijfsarts. De eerste arts zal beslissen wat hij meeneemt in zijn advies richting de werkgever. Mocht je je als werkgever of werknemer hier alsnog niet in kunnen vinden, dan kun je altijd alsnog een UWV deskundigen oordeel aanvragen.

Tips: Wat betekent dit voor de werkgever?

  1. Per 1 juli moeten werkgevers een second opinion aanbieden wanneer een werknemer dit wenst. Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers de second opinion voor de werknemer vastleggen in hun basiscontracten met de arbozorg. De OR of PV moeten instemmen met de nieuwe contracten en procedure omtrent de second opinion.
  2. Deze lijst moet kenbaar zijn voor het personeel en werkgevers moeten hun personeel informeren over de mogelijkheid voor de second opinion. Werkgevers kunnen mogelijk hun ziekteverzuimprotocol of beleid aanpassen en deze nieuwe wetgeving hierin opnemen.

Houdt rekening met het instemmingsrecht van de OR

LET OP: de OR of personeelsvertegenwoordiging hebben instemmingsrecht met betrekking tot het opstellen van de lijst met second opinion artsen! Hier ligt dus een krachtige rol voor de OR om te zorgen voor een zo onafhankelijk mogelijke partij.

Artikel mede opgesteld met hulp en informatie van de www.expertisebalie.nl en FNV.

 

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.