Wanneer je ziek bent kan je opgeroepen worden bij de bedrijfsarts. Dit moet sowieso wanneer er sprake is van langdurig verzuim. Binnen zes weken zal de bedrijfsarts namelijk volgens de Wet Verbetering Poortwachter (lees in mijn andere blog hierover meer) een probleemanalyse moeten opstellen. Nu kan het gebeuren dat jij het gewoon niet eens bent met de bedrijfsarts. Echter is het advies van de bedrijfsarts leidend. Wat kun je hier toch tegen doen?

Neem iemand mee naar de bedrijfsarts.

Allereerst zou ik iedereen willen adviseren om altijd iemand anders mee te nemen naar een gesprek bij de bedrijfsarts. Deze persoon kan je eventueel aanvullen waar nodig, maar deze kan ook rustig luisteren en informatie opslaan. Ik zeg altijd 2 horen meer dan 1. Wanneer jij namelijk ziek bent en het over jou gaat kan je soms in de emotie schieten of omdat je niet fit bent of minder geconcentreerd krijg je minder informatie mee. Dit kan lastig en vervelend zijn en iemand die mee is kan je helpen.

Bespreek het direct wanneer je het niet eens bent met de bedrijfsarts.

Geef rustig aan en leg rustig uit waarom jij denkt dat het advies niet passend is. Spreek dit direct uit bij de bedrijfsarts. Mogelijk kun je op dat moment nog iets veranderen in overleg met elkaar.
Uit de praktijk blijkt vaak dat werknemers soms denken dat ze iets niet kunnen, maar beseffen na het proberen dat iets toch wel gaat. Er zijn daarom twee dingen die je kunt doen:

  1. Probeer het, gaat het niet dan meld je je weer ziek en ga je naar huis. Dit geeft soms goodwill omdat je het wel probeert. Tevens staat dit goed in je eigen re-integratie dossier, omdat dit aantoont dat je meewerkt en wel wilt. Je zal dan opnieuw bij de bedrijfsarts opgeroepen worden of in overleg met je werkgever de uren toch iets aanpassen naar beneden.
  2. Sinds 1 juli 2017 is het mogelijk om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De werkgever heeft hiervoor een lijst waaruit je kunt kiezen en de kosten komen dan voor rekening van de werkgever. Hoe dit precies zit lees je in mijn nieuwe artikel over de second opinion bij een andere bedrijfsarts.
  3. Heb je bijvoorbeeld een conflict met je werkgever en is er een lastige situatie of gaat het proberen ook echt niet, dan kan je een second opinion aanvragen bij het UWV. Dit heet ook wel het UWV deskundigen oordeel. Je kan online via de site van het UWV meer informatie vinden. Ook kan je de aanvraag online indienen op de site van het UWV. LET OP: aan het aanvragen van een UWV deskundigen oordeel zitten kosten verbonden, voor de werknemer is dit € 100,-. De werkgever mag ook een deskundigen oordeel aanvragen als hij het niet eens is met de bedrijfsarts. De kosten voor de werkgever zijn € 400,-.

Risico van een loonopschorting of loonstop

Je werkgever mag je loon opschorten of stoppen wanneer jij jouw verzuimverplichtingen niet naleeft. Dit kan een werkgever bijvoorbeeld doen als prikkel om je te stimuleren toch je re-integratie werkzaamheden uit te voeren.
Wanneer je een UWV deskundigen oordeel aanvraagt en het advies van de bedrijfsarts in de tussentijd niet opvolgt kan je werkgever je loon opschorten/stoppen.

Wanneer moet deze met terug werkende kracht toch uitbetaald worden?

Wanneer achteraf blijkt (door een UWV deskundigen oordeel of de bedrijfsarts) dat je inderdaad terecht je re-integratie verplichtingen niet bent nagekomen dan zal de werkgever met terug werkende kracht alsnog het opgeschorte loon of de loonstop moeten uitkeren.

Tips:

  • Neemt iemand mee naar het gesprek.
  • Probeer het advies van de bedrijfsarts uit indien dit kan.
  • Zorg voor goed onderling contact met je werkgever.

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.