wet flexibel werken

wet flexibel werken maakt het mogelijk je contracturen, werktijden of arbeidsplaats aan te passen