Werknemers die een hypotheek willen afsluiten hebben een werkgeversverklaring van de werkgever nodig. Waar moet de werkgever rekening mee houden en wat kan een werknemer wel en niet eisen naar aanleiding van de informatie op de werkgeversverklaring?

Wat is een werkgeversverklaring?

De werkgeversverklaring is een verklaring die de werkgever opstelt voor de werknemer. Vaak is deze bedoeld voor een geldverstrekker. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypotheek, lening maar ook voor het verkrijgen van een huurwoning. Op de werkgeversverklaring staat je soort dienstverband. Per wanneer je in dienst bent, wat je functie is en of de werkgever de intentie heeft bij gelijkblijvend functioneren het contract om te zetten naar een vast contract voor onbepaalde tijd. Verder staat je bruto salaris erop, vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag, provisie, vaste 13de maand, vaste eindejaarsuitkering en overwerk.

 

De risico’s van het afgeven van een intentie verklaring voor onbepaalde tijd

In de wet is er niets geregeld omtrent de werkgeversverklaring. Werkgevers stellen wel altijd een werkgeversverklaring op. Het is belangrijk dat deze naar waarheid wordt ingevuld. Echter geven veel werkgevers de intentieverklaring standaard af om hun werknemers aan een hypotheek te helpen. Dit houdt in dat zij verklaren dat bij gelijkblijvend functioneren het contract wordt voortgezet met een vast contract (onbepaalde tijd).

Werknemers kunnen geen vast contract claimen

Er is diverse jurisprudentie waarin werknemers proberen een vast contract te claimen omdat dit in de werkgeversverklaring is “toegezegd”. Echter hebben diverse rechters uitspraak gedaan dat de werknemer dit niet kan claimen. Het is een document niet bestemd voor de werknemer en de werknemer kan geen rechten ontlenen aan dit document.

Moment van het afgeven van de intentieverklaring is wel van belang

Situatie 1: werkgever geeft een intentie af op het moment dat deze nog niet weet dat een contract niet verlengd gaat worden? Dan is er niets aan de hand en kan de werkgevers nergens verantwoordelijk voor gesteld worden.

Situatie 2: werkgever geeft een intentie af terwijl deze weet dat de werknemer ontslagen gaat worden. Dan kan je als werkgever wel een probleem hebben. Je hebt namelijk onjuiste informatie afgegeven aan een geldverstrekker of makelaar wat een misdrijf is (valsheid in geschrifte). Er is jurisprudentie te vinden waarbij kantonrechters een hogere schadevergoeding bij ontslag toekennen en het dus de werkgever toch aanrekent.

LET OP: een financiële verstrekker kan aangifte tegen een werkgever doen van valsheid in geschrift!

Mijn advies aan werkgevers

Wees voorzichtig met het afgeven van een intentieverklaring, wanneer je weet dat je iemands contract niet gaat verlengen. Je moet als werkgever goed werkgeverschap tonen en dit is mede je werknemers financieel beschermen. Een ontslag of geen contractverlenging kan grote financiële gevolgen hebben voor je werknemer. Deze gaat op basis van zijn inkomen een bepaalde last aan die hij mogelijk niet kan dragen wanneer hij een uitkering heeft. Ik zou daarom de werknemers waarvan je zeker weet deze niet te willen verlengen geen intentieverklaring geven voor een vast contract bij gelijkblijvend functioneren.

Keerpunt is wel dat je ook niet wilt dat je werknemer soms weet dat je hem/haar niet gaat verlengen en deze nog maanden gedemotiveerd aan het werk is of zich ziek meldt etc. Zaken zullen goed afgewogen moeten worden.

ZZP’ers en uitzendkrachten steeds meer mogelijkheden

In het tijdperk met steeds meer ZZP’ers en uitzendkrachten ofwel flexibele arbeidskrachten zijn er gelukkig positieve ontwikkelingen. Er is steeds meer mogelijk voor hen om toch een hypotheek te krijgen. Lees hier meer over deze ontwikkelingen en de veranderingen voor 2017.

Alle wijzigingen voor 2017

Wil je meer weten over alle ontwikkelingen voor 2017 en de positieve ontwikkelingen? Lees dan hier mijn nieuwe artikel. Onder anderen tweeverdieners kunnen een hogere hypotheek krijgen, de werkgeversverklaring is korter geldig, ZZP’ers en uitzendkrachten meer mogelijkheden.

Tip werkgever

Bepaal je policy omtrent dit onderwerp en bepaal wat je zelf intern wilt aanhouden. Je ziet bij veel organisaties dat HR de werkgeversverklaringen gewoon opstelt en verstrekt zonder overleg met een manager en zonder te weten of iemand ontslagen gaat worden ed.

Wat zou volgens jou de policy omtrent de werkgeversverklaring moeten zijn? Let me know, below!