Stagiairs worden vaak gezien als goedkope krachten die zorgen voor extra handjes tijdens drukte. Toch moeten stagiairs ook begeleid worden en kost dit ook energie, tijd en inspanning. Wanneer mag je nu eigenlijk een stagiair aannemen? Hoe zit dit wettelijk allemaal? Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer mag ik een stagiair aannemen?

Wat hierin belangrijk is is dat de stagiair echt stagiair is en geen verkapte stiekeme werknemer. Wanneer is dit?
1. Wanneer de kracht is aangesloten bij een onderwijsinstelling.
2. De kracht doet werkervaring op in het beroepsgebied waarvoor hij in opleiding is.
3. De focus niet op productieve arbeid ligt maar juist op het leeraspect. Er mogen dus geen deadlines zijn of verwachtingen over bepaalde werkzaamheden binnen bepaalde tijden.
4. Er moet een leraar – leerling verhouding zijn tussen de stagiair en de ”werkgever”. Deze zal dus begeleid moeten worden.

Let op: vaak moet er vanuit de studie ook een stageovereenkomst getekend worden. Dit kan je doen naast het eventueel opstellen van een eigen stageovereenkomst.

Pas op met het opstellen van de stageovereenkomst

Het is belangrijk dat er een goede stageovereenkomst wordt opgesteld. De stagiair moet namelijk stagiair zijn en blijven. Je wilt dus voorkomen dat er toch sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst en iemand een normale werknemer is. Daarnaast wil je ook zorgen dat duidelijk is of er bijv tijdens verlof of ziekte wel of niet een stagevergoeding wordt doorbetaald. Ook is het verstandig vast te leggen wanneer je toch tussentijds met elkaar kunt en mag stoppen. Voorkom problemen en investeer in een goede stageovereenkomst.

Je kunt nu een stagecontract aanschaffen in mijn webshop. Deze is 100% juridisch kloppend en zorgt dat jij overal aan hebt gedacht.

Wanneer moet je een erkend leerbedrijf zijn?

Wanneer je een (V)MBO leerling stage wilt laten lopen moet je een erkend leerbedrijf zijn. Wanneer je een HBO of WO student stage wilt laten lopen hoef je geen erkend leerbedrijf te zijn.

Hoe wordt ik een erkend leerbedrijf?

Hiervoor zal je een officiële aanvraag moeten doen. Je moet hierbij voldoen aan 4 voorwaarden. Even in het kort: 1. Veilige leer/werkplek bieden waarbij de stagiair werkzaamheden kan doen die echt betrekking hebben op zijn opleiding. 2. Er moet een praktijkopleider zijn die de regels en eisen vanuit school kent en de stagiair begeleidt en coacht. 3. Je moet willen samenwerken met de school. 4. Je bedrijfsgegevens komen op stagemarkt.nl.

Heeft een stagiair recht op een stagevergoeding?

In de wet is niets bepaald over een verplichte stagevergoeding. Werkgevers zijn vrij om wel of niet een stagevergoeding te geven. Dit is vaak een bedrag welke representatief is voor de eventuele onkosten die de stagiair maakt. Tegenwoordig is het vaak wel gebruikelijk dat er een stagevergoeding wordt betaald. Onderstaand een tabel met voorbeeld stagevergoedingen zoals ik die kende bij mijn oud werkgevers. De stagevergoeding is erg afhankelijk van de branche, studierichting en schaarste op de arbeidsmarkt.

MBO stagiair +- E 250,- tot E 400,- bruto
HBO stagiair +- E 350,- tot E 600,- bruto
WO stagiair   +- E 400,- tot E 700,- bruto

Moet de stagevergoeding doorbetaald worden bij ziekte?

Wanneer er duidelijk sprake is van een goede stageovereenkomst is de werkgever niet verplicht om ziekte door te betalen. In sommige gevallen kan de stagiair een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Bel het UWV om te vragen of je hiervoor in aanmerking zou komen. Wanneer er verkapt toch sprake is van een arbeidsovereenkomst en er geen stageovereenkomst is dan is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing.

Aansprakelijkheidsverzekering stagiair

Controleer je verzekeringen goed je bent als werkgever namelijk verantwoordelijk voor de eventuele ‘schade’ die de stagiair maakt of zelf op loopt. Controleer je aansprakelijkheidsverzekering goed.

Beschikbaar stellen bedrijfseigendommen

Het is verstandig dat wanneer de stagiair bedrijfseigendommen krijgt om op te werken hij een gebruikersovereenkomst tekent voor ontvangst en de spelregels ervan. Denk bijvoorbeeld aan een telefoon of laptop van de zaak.

Heb je nog aanvullende vragen met betrekking tot het werken met of als stagiair? Let me know in de comment.

Koop hier je stagecontract