Deze vraag kreeg ik binnen van een lezer en ik vond dit een mooie vraag voor een nieuwe blog. Wat is nu het verschil tussen een opzegging en een aanzegging. Hier zit namelijk toch een groot verschil in. Ik zet het daarom voor jou op een rijtje.

Wat is een opzegging?

Opzeggen kunnen een werkgever en een werknemer doen en is nodig om een vast contract te stoppen of een tijdelijk contract tussentijds te stoppen. Het tussentijds stoppen is het eerder stoppen dan de bekende einddatum in het tijdelijke contract. In principe hoeft een tijdelijk contract niet opgezegd te worden, omdat deze automatisch van rechtswege eindigt. Stel dat je elders gaat werken dan moet je schriftelijk je baan opzeggen en de werkgever zal deze beeindiging schriftelijk bevestigen.

Wat is een aanzegging?

Het aanzeggen van een contract is nodig bij tijdelijke contracten. Alleen de werkgever kan een contract aanzeggen. Dit betekent dat de werkgever minimaal één maand van te voren de werknemer informeert of zijn tijdelijke contract wel of niet wordt voortgezet. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Wanneer de werkgever dit vergeet moet er een boete betaald worden aan de werknemer. Deze boete heet de aanzegboete. Deze boete kan oplopen tot één maandsalaris.

Het verschil

De opzegging is eigenlijk bedoeld om een contract definitief te beëindigen en kan door werkgever of werknemer gebeuren. Het aanzeggen van een contract kan alleen de werkgever. Deze is puur ter info bedoeld, wat gaat er gebeuren met een tijdelijk contract.

Tips werkgever

  • Zeg een contract minimaal een maand van te voren aan richting de werknemer om een boete te voorkomen.
  • Noteer duidelijk in het contract of een personeelshandboek welke opzegtermijn men hanteert.
  • Mocht je af willen wijken van de wettelijke opzegtermijn, noteer dan ook wat dit betekent voor de werkgever zelf.

Tips werknemer

  • Mocht de werkgever je niet minimaal een maand van te voren aanzeggen (informeren over je contract) claim dan de aanzegboete.
  • Controleer altijd je contract of personeelshandboek op de afgesproken opzegtermijn en weet waar je voor tekent.