Het gebeurt steeds vaker dat werknemers via hun werkgever een studie volgen. Over deze studiekosten kan een werkgever met zijn werknemer afspraken maken. Je wilt voorkomen dat jij investeert in een studie en de werknemer meteen gevlogen is wanneer hij/zij deze afrondt. Daarom leg je afspraken vast in een studieovereenkomst. Echter moet deze studieovereenkomst wel aan bepaalde eisen voldoen.

Wat is een studieovereenkomst?

In de studieovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd die werkgever en werknemer met elkaar maken omtrent een opleiding/cursus/studie.

Wat moet er minimaal in de studieovereenkomst staan?

 1. Welke partijen gaan de studieovereenkomst met elkaar aan
 2. De soort cursus/opleiding/studie, naam, startdatum, duur, kosten van de studie.
 3. Specifiek vermelden welke kosten je wel en niet betaald. (Boekengeld, reiskosten, examengeld?)
 4. De voorwaarden van het vergoeden van de opleiding. Bijvoorbeeld dat volledig terugbetaald moet worden indien werknemer zelf stopt of de cursus niet met succes afrond.
 5. De terugbetalingsregeling moet duidelijk zijn en hier moet de werknemer mee akkoord zijn gegaan. Ook moet deze regeling billijk en redelijk zijn. Is deze niet billijk en redelijk dan kan een rechter beslissen dat er niet (volledig) terugbetaald hoeft te worden. Gebruikelijk is vaak dat de terugbetalingsregeling in gaat na succesvolle afronding van de studie. Vaak wordt het totale bedrag dan in 36 maanden kwijtgescholden. Bijvoorbeeld indien je binnen 1 jaar na afronding uit dienst gaat, dan moet je 100% terug betalen. Indien je binnen 2 jaar weg gaat 75%, binnen 3 jaar 50% en na 3 jaar 0%. Ook kan je met een maandelijkse bedrag werken. Bijvoorbeeld: per maand wordt er 1/36ste kwijt gescholden.
 6. Maak afspraken over studieverlof. Krijgt iemand wel of niet vrij voor een examendag. Krijgt deze de studie dag wel of niet doorbetaald.

De werknemer mee laten betalen

Sommige bedrijven kiezen er ook voor om in eerste instantie 75% van de studiekosten te betalen en bijvoorbeeld nog eens 15% of 25% zodra de studie volledig is afgerond. Dit zorgt mogelijk wel extra commitment en motivatie van je werknemer. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er ontzettend veel mogelijk is.

Wanneer de werkgever besluit te stoppen met de werknemer

Je kan in de studieovereenkomst opnemen dat het niet uit maakt wie de studieovereenkomst beëindigd en dat de werknemer altijd dient terug te betalen. Hier komt echter wel de redelijkheid en billijkheid om de hoek kijken. Stel dat een werknemer weinig kan doen aan zijn ”ontslag” dan is het niet redelijk om opeens duizenden euro’s terug te vorderen. Je kan dit opnemen in de overeenkomst maar het zal mogelijk niet altijd stand houden. Wanneer de werknemer zelf heeft gezorgd voor ontslag door ongewenst gedrag dan is het alweer redelijker om het geld terug te vorderen.

Een studieovereenkomst is ontzettend belangrijk

Het is ontzettend belangrijk dat een studieovereenkomst goed en juist wordt opgesteld. Afspraken moeten duidelijk zijn. De terugbetalingsregeling moet evenredig aflopen. De afspraken moeten redelijk en billijk zijn. Pluk daarom niet zomaar iets van internet en zorg voor een juridisch dekkende overeenkomst.

Tip voor werkgevers

 • Er zijn mogelijkheden om de studiekosten te verrekenen met een eventuele transitievergoeding die betaald dient te worden. In een andere blog hier meer over.
 • Maak voor iedere studie/opleiding/cursus een aparte overeenkomst.
 • Zorg dat beide partijen tekenen voor deze overeenkomst.
 • Noteer in je personeelshandboek of contract op dat een opleiding/cursus/studie met voorafgaande goedkeuring aangevraagd kan worden en dat hiervoor altijd een studieovereenkomst opgesteld zal worden.
 • Let op de belastbaarheid van je werknemer. Een opleiding volgen naast je baan kan pittig zijn. Wees daarom flexibel met vrij geven en geef werknemers eventueel studieverlof. Je wilt niet dat je werknemer overloopt en ziek wordt.