Een bedrijfsovername is erg spannend voor de werknemers. Het zorgt voor interne onrust en onzekerheid. Dit is echter niet nodig want je behoudt in principe gewoon alle arbeidsvoorwaardelijke rechten die je voorheen ook had. Zolang jij niets nieuws tekent is je oude contract van toepassing. In dit artikel vertel ik meer over een bedrijfsovername zonder reorganisatie. 

Wanneer is er sprake van een bedrijfsovername?

Wanneer een bedrijf wordt overgenomen is het van belang om als werknemer te weten of er echt sprake is van een overgang van onderneming. Het bedrijf of een onderdeel moet in dit geval echt verkocht zijn of duidelijk overgaan. Werkgevers zijn verplicht om het personeel van een ”overname” op de hoogte te stellen van de bedrijfsovername.

Wanneer mag de werkgever de arbeidsvoorwaarden veranderen?

1. Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang:

Allereerst moet er in je contract of het personeelshandboek, waarvoor jij hebt getekend, een artikel staan over eenzijdige wijziging. Dit moet een artikel zijn die gaat over eenzijdige veranderingen wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Zwaarwegende bedrijfsbelangen worden niet snel geaccepteerd door een rechter. Het belang van de werkgever moet zo groot zijn dat het belang van de werknemer moet wijken. Er moeten dus wel ”ernstige” zaken aan de hand zijn, waarbij de wijziging echt noodzakelijk is.

2. Goed werknemerschap

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap komen jullie regelmatig tegen in mijn blogs. Van beide partijen wordt er verwacht dat zij handelen als een goed werkgever of werknemer. Op basis van het goed werknemerschap mag een werkgever soms verwachten en verlangen dat werknemers mee gaan met een nieuw voorstel. Dit geldt wanneer;

 • er een zwaarwegend belang is bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden;
 • de werkgever een redelijk voorstel heeft gedaan mede gelet op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

3. Werkgever kan arbeidsvoorwaarden onmogelijk nakomen

In sommige gevallen heeft de oude werkgever speciale regelingen die de nieuwe werkgever onmogelijk kan nakomen. Werknemers hebben in deze situatie recht op een compensatie.

De OR heeft ingestemd met het plan?

Veel werknemers denken dat wanneer een OR ingestemd heeft met een plan je hierin mee moet gaan. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. De OR is akkoord dus nu moeten wij werknemers ook akkoord gaan. Echter hoeft dit niet het geval te zijn. Zolang jij niets tekent blijft jouw contract van toepassing. Er zijn drie partijen nodig die het eens moeten zijn met. Namelijk de werkgever, de OR en de werknemer. Wanneer jij het als werknemer er niet mee eens bent kan je niet tekenen.  Let wel op de hierboven genoemde ”uitzonderingen” 1, 2 en 3.

Uitzondering bij een bedrijfsovername is het Pensioen

Het pensioenreglement is een uitzondering. Wanneer beide partijen een pensioen hebben dan mag de ”nieuwe” werkgever kiezen. Wanneer de nieuwe partij wel een pensioen heeft en de oude niet dan moet de werknemer een aanbod krijgen. Heeft het oude bedrijf wel een pensioen en de nieuwe niet dan moet de ”nieuwe” werkgever de pensioenregeling overnemen. Is de nieuwe pensioenregeling slechter dan kan je hier helaas als werknemer niets tegen doen.

Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden

Veel bedrijven willen uiteindelijk natuurlijk dat iedereen weer dezelfde contracten en voorwaarden heeft. Je ziet daarom vaak een traject van harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Hierin gaan ze proberen de arbeidsvoorwaarden toch samen te voegen en tot een oplossing te komen. Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden mag niet vlak na een overname!

Opzegverbod voor ontslag

Vlak voor en na een overname is er een opzegverbod. In principe mag een werkgever niet opeens werknemers ontslaan. Tenzij er een reorganisatie nodig is zodat het bedrijf kan voort bestaan. De werkgever zal dan of in onderling overleg met een vaststellingsovereenkomst eruit moeten komen met de werknemer. Ook kan de werkgever via de kantonrechter of het UWV toestemming voor ontslag aanvragen. Wederom geldt hier dat er wel ”ernstige” zaken aan de hand moeten zijn wil een bedrijf toestemming voor ontslag krijgen.

Weigeren overgang van onderneming

Het weigeren van de overgang van de onderneming kan niet. Je kan niet weigeren om mee te gaan naar de ”nieuwe” werkgever. Je kan wel weigeren nieuwe contracten te tekenen.

Stappenplan voor werknemers

 1. Kijk naar de rede van een nieuw voorstel.
 2. Schakel professionele hulp in om mee te kijken.
 3. Ga niet zomaar akkoord.
 4. Controleer of de OR überhaupt akkoord is.
 5. Kijk of er sprake is van 1, 2 of 3 hierboven genoemd.
 6. Kijk of het nieuwe voorstel redelijk is en zorgvuldig is afgewogen en tot stand is gekomen. Is er bijvoorbeeld voldoende compensatie? Heeft het niet teveel negatieve gevolgen? Is het een goed voorstel voor jou?
 7. Maak schriftelijk bezwaar indien je het er niet mee eens bent. Indien je niets doet gaat men er vanuit dat je na een X periode akkoord bent met het voorstel.
 8. Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding dan moet een werkgever naar de rechter stappen om jou akkoord te krijgen.
 9. Is er wel een eenzijdig wijzigingsbeding dan zal jij als werknemer naar de rechter moeten stappen.