Je bent op zoek naar informatie

Wat goed dat je tijdig op zoek bent naar informatie en mogelijke hulp. Wij lezen dat je over een ‘tijdje’ pas twee jaar ziek bent. Daarmee ben je eigenlijk te vroeg voor onze ontslag hulp. Kijk eerst even deze video en lees dan verder:

We snappen dat je met veel vragen zit en er veel op je afkomt. We hebben daarom speciaal voor jou twee uitgebreide informatie pagina’s gemaakt om je zo goed als we kunnen alvast op weg te helpen. Mocht je naar aanleiding van deze pagina toch nog vragen hebben stuur dan je concrete vraag naar ons mailadres. 

Er zijn eigenlijk twee fases waar je nu doorheen gaat tijdens deze twee jaar ziekte.
1. De eerste fase is de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA keuring zelf.
2. De tweede fase is het ontslag na twee jaar ziekte (meestal na de WIA beslissing).

Op deze pagina vind je alle uitgebreide informatie, tips en veelgestelde vragen over de WIA. Indien iets niet van toepassing is kan je naar de volgende tip gaan.

Veelgestelde Vragen

WIA VOORSCHOT

Na twee jaar ziekte stopt bij de meeste werkgevers de loondoorbetaling. Veel van onze klanten zijn dan ook bang dat ze tijdelijk zonder inkomen komen te zitten. Helemaal nu er zoveel achterstanden bij het UWV zijn en de WIA beslissing op zich laat wachten. Het WIA voorschot kan dan een oplossing zijn. Je kunt een WIA voorschot aanvragen wanneer je WIA beslissing niet binnen is en de 104 weken van ziekte voorbij zijn. Bel hiervoor simpel naar het UWV. Heel soms belt het UWV zelf maar ze zijn helaas ontzettend druk. Mocht je werkgever aanbieden om langer loon door te blijven betalen dan is dit meestal niet handig want dit loon moet dan weer terugbetaald worden. Het WIA voorschot is dan gunstiger omdat ze dan eventuele verrekeningen bij het UWV zelf kunnen doen. 

Wat moet ik doen als het UWV te laat is met mijn WIA beslissing?

WEL OF NIET DE WIA AANVRAGEN

Er zijn ook veel klanten die bang zijn voor de WIA beslissing en hun toekomst en hopen weer op korte termijn te herstellen. Wanneer er sprake is van serieuze (chronische) ziekte raden wij iedereen altijd aan om een WIA aan te vragen en je te laten keuren. Ook als het proces heel naar verloopt met je werkgever. Je moet even volhouden en er doorheen komen. 

Sterker nog, stel dat je toch in de WW ziek zou worden en ze duiken in je dossier en zien dat er al langere tijd een chronisch langdurig probleem is dan kan je serieus problemen krijgen met je WW. De werkgever en jij proberen dan eigenlijk om onder de twee jaar loondoorbetalingsplicht uit te komen en dit wordt niet gewaardeerd door het UWV.

KAN IK NA EEN WIA KEURING TOCH WEER GAAN WERKEN?

Je kan vanuit deze veilige basis (WIA) altijd weer gaan starten met werken. Linda is bijvoorbeeld ook IVA afgekeurd en heeft nu toch haar bedrijf LindasResources. Dit kan en mag gewoon. 

De gedachte dat alle werkgevers je niet meer willen door je WIA codering is helemaal niet waar. Wat veel belangrijker is is dat jij goed voor jezelf zorgt. Je hoeft het aan het begin niet eens te melden of je No Risk Polis kandidaat bent. Pas na twee maanden dienstverband moet dit je dit eerlijk zeggen als een werkgever erom vraagt. Of je dit wel of niet meteen meldt bij een nieuwe werkgever laten we over aan jou.

Mocht het herstel toch tegenvallen en mocht je toch minder verbeteren dan je dacht dan heb je tenminste die basis van de WIA. Je wilt namelijk niet elders weer opnieuw uitvallen en dan weer een twee jaar ziekte traject door. Dit is niet eerlijk voor een nieuwe werkgever maar ook voor jezelf is dit weer een traject vol moetjes. 

Je vindt diverse blogs over werken (vrijwilliger, loondienst, ZZP) naast je uitkering op Online Buddies: https://www.onlinebuddies.nl/category/werk/

WANNEER ZIEK EN MOGELIJK TOCH HERSTELD MELDEN?

Sommige mensen zijn ziek van hun werk en zijn overspannen of burnout geraakt. Wanneer je denkt op korte termijn te kunnen herstellen en fit de WW in te kunnen dan kunnen we mogelijk toch een ontslag regelen. Je gaat dan niet de WIA in. We onderhandelen dan een realistische termijn waarop wij allen denken dat je weer beter kunt zijn. Vaak wordt je dan beter gemeld en krijg je een X aantal maanden vrijstelling van werk, waarna je dan de WW in gaat (als je voldoet aan de ww eisen) of bijvoorbeeld nieuw werk hebt gevonden. Aan deze situatie zitten ontzettend veel haken en ogen. Zou je dit overwegen dan moet er heel goed naar je situatie gekeken worden om je WW veilig te stellen. Dit is een complexe situatie. Schakel onze hulp in!

IK ZIT IN EEN TWEEDE SPOOR EN HEB MOGELIJK NIEUW WERK?

Dit zijn situaties die steeds vaker voorkomen zeker met het UWV die op zich laat wachten. Ons advies is in de basis wacht altijd met het tekenen van een nieuw contract bij een potentiële nieuwe werkgever want dan zou je werkgever kunnen stellen dat je zelf ontslag moet nemen want je hebt een nieuwe baan. Hiermee kunnen ze proberen om onder het ontslag met een ontslagvergoeding/transitievergoeding uit te komen. Ons advies is vaak ga eerst in een proefplaatsing/detacheringsconstructie aan het werk in spoor 2. Je moet namelijk kijken of het ook echt structureel een goede plek is en dat het daadwerkelijk past in de praktijk. Verleng deze detacheringsconstructie eventueel tot het moment dat de WIA beslissing er echt is. Regel dan eerst het ontslag alvorens je een nieuw officieel contract tekent en of neem contact met ons op. Soms kunnen we afspraken maken met je werkgever dat we vastleggen dat je alsnog officieel een 2 jaar ziekte ontslag krijgt middels een vso ed. Dit is echt maatwerk per situatie en hoe ver je al wel of niet richting 2 jaar ziekte gaat. 

DE WIA BESLISSING

Als eindelijk je WIA beslissing definitief is dan krijg je dus met terugwerkende kracht (als je WIA beslissing te laat is) een WIA toekenning wanneer je meer dan 35% afgekeurd bent. Ben je tussen de 0-35% afgekeurd dan krijg je helaas geen WIA maar ben je wel WIA gecodeerd. Ga je dan in de komende vijf jaar toch verder achteruit dan kan je dit melden bij het UWV door een verslechtering door te geven. Je hoeft dan niet opnieuw twee jaar ziekte door te maken maar je krijgt dan sneller een ‘herkeuring’. Je bent dan overigens wel ook officieel no riskpolis kandidaat wat voor sommige werkgevers aantrekkelijk kan zijn. 

NO RISK POLIS

De No Risk Polis zorgt ervoor dat als jij bij een werkgever ziek wordt, door de ziekte en klachten die ook horen bij de WIA keuring, je werkgever je kan ziekmelden bij het UWV en die loonkosten dan terug krijgt van het UWV. Zo ben je dus soms juist een aantrekkelijke kandidaat voor werkgevers omdat ze bij jouw ziekmeldingen geld krijgen van UWV. (Er zit wel een maximum dagloon aan.) 

Er zijn mogelijkheden om de vijf jaar no risk polis te verlengen tot maximaal 10 jaar. Dit kan interessant zijn wanneer je toch door je arbeidsongeschiktheid regelmatig ‘uitvalt’ en ziek wordt. Dit kan je dan bespreken met je werkgever.

GEEN WIA, DAN WW OF BIJSTAND

Wanneer je geen WIA krijgt dan krijg je in principe een WW aansluitend aan de twee jaar ziekte. Mits je natuurlijk wel voldoet aan de WW eisen. Er is dus een kleine groep mensen die helaas niet in aanmerking komen voor WIA en niet in aanmerking komen voor WW. Je zou dan terugvallen op eventuele bijstand. Als voorbeeld: er zijn mensen met bijvoorbeeld een te kort arbeidsverleden waardoor deze geen WW recht hebben. Als ze dan minder dan 35% afgekeurd worden dan hebben ze dus en geen WIA recht en geen WW recht.

VERREKENEN WIA VOORSCHOT

Normaliter wordt het WIA voorschot verrekend met je daadwerkelijke WW of WIA recht. Echter door de grote achterstanden bij het UWV kregen mensen grote schulden en financiële problemen door het ontvangen en (gedeeltelijk) moeten terugbetalen van dit WIA voorschot. Daarom is er nu tijdelijk geen terugvordering van dit WIA voorschot tot eind 2022. Zo heeft het UWV de tijd om alle achterstanden in te gaan lopen. Wanneer er namelijk geen achterstanden meer zijn hoeven mensen ook geen WIA voorschotten aan te vragen.

Dit kan in de toekomst wel gaan veranderen. Leestip: https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/terugbetaling-te-veel-ontvangen-wia-voorschot-vervalt.aspx#:~:text=U%20hoeft%20uw%20voorschot%20mogelijk,lager%20is%20dan%20het%20voorschot.

UWV IN GEBREKE STELLEN

Op dit moment zijn veel WIA beslissing te laat. Mensen krijgen normaliter voor het verstrijken van twee jaar ziekte hun definitieve WIA beslissing. Op dit moment krijgen veel mensen de WIA beslissing maanden later.

Je doet er verstandig aan om dan een ingebrekestelling te versturen. Dit heeft geen negatieve invloed op je WIA afkeuringspercentage maar zorgt er in veel gevallen voor dat je aanvraag opeens bovenop de stapel komen en de WIA beslissing opeens heel snel binnen is en dit is toch wel fijn in deze gigantisch onzekere tijd waarin er iets over je (financiële) toekomst beslist gaat worden. Onze klanten hebben na een ingebrekestelling te versturen ervaren dat ze daarna heel snel een WIA beslissing binnen hadden.

De beslistermijn is eigenlijk acht weken na ontvangst WIA aanvraag. Soms krijg je nog een brief dat er een nieuwe uitgestelde datum is. Is er geen datum meer en is de uiterste datum overschreden stuur dan het officiële ingebreke formulier:

Werknemersformulier:
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wat-kan-ik-doen-als-uwv-niet-op-tijd-beslist/detail/hoe-kan-ik-melden-dat-uwv-te-laat-is-met-een-beslissing

Eventueel kan je het ook samen met je werkgever doen. Werkgeversformulier:
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-te-late-beslissing-uwv.aspx

BEHOEFTE AAN HULP BIJ JE WIA AANVRAAG

De WIA aanvraag is een ontzettend spannend proces. Daar velen van ons ‘ziek’ zijn hebben we vaak ook moeite met alles wat er op ons af komt. Toch kan je zeker wel veel invloed hebben op je uiteindelijke WIA beslissing. Een WIA specialist weet precies wat voor jouw persoonlijke situatie van belang is en wat van essentieel belang is om in je dossier te hebben staan. Daarnaast is een groot onderdeel de gesprekken bij het UWV. Deze moet je goed in gaan. 

De kunst zit hem erin om te zorgen dat je de juiste details verteld bij jouw klachten en beperkingen.
– Ik kan een film kijken met een stapel kussens in mijn rug waarbij ik mijn hoofd en nek ontlast en in ontspanning kan liggen.
– Ik kan een trap op lopen maar moet regelmatig 2 keer stoppen om even te resetten omdat mijn benen dan niet meer willen.
– Ik kan fietsen maar alleen als mijn partner mee is en dan is dit een klein blokje om van 500 meter op een elektrische fiets. 

Kortom het is ontzettend belangrijk wat je verteld bij het UWV. Jij hebt invloed op het beeld welke je schetst en dit beïnvloedt zeker je WIA beslissing.

WIA SPECIALISTEN

Wil jij hulp bij je WIA aanvraag dan hebben wij twee specialisten die jou hierbij kunnen helpen. Heb je behoefte aan hulp in de vorm van een adviescall of heb je hulp nodig bij het voorbereiden op het gesprek met de verzekeringsarts? Dan is WIA specialist en arbeidsdeskundige Nicoline van Klaveren de aanbevolen persoon om mee contact op te nemen.  Neem gerust een kijkje op haar site: https://leanz.nl/hulp-nodig/ 

Heb jij andere vraagstukken over jouw WIA (bijverdiensten, reintegratieverplichting, inlichtingenplicht, hoogte en duur van de uitkering, aanvulling vanuit PAWW of particuliere verzekering) dan is Juriste Sociale Zekerheid Natascha Schenk de juiste WIA Specialist. Ook kan Natascha jou helpen bij bezwaar, beroep en hoger beroep tegen WIA beslissingen. Natascha helpt ook met het controleren van het WIA, ZW of WW dagloon. Neem direct contact op met Natascha Schenk via haar site https://www.brandmr.nl/ 

BEZWAAR: IK BEN HET NIET EENS MET MIJN WIA BESLISSING

Wanneer je het niet eens bent met je WIA beslissing kunnen wij deze vereniging warm aanbevelen: https://www.ssz-advocaten.nl/. Ze controleren de kwaliteit en kunnen jou bijstaan bij een eventueel bezwaar. Daarnaast hebben ze landelijke dekking waardoor er een expert altijd bij jou in de buurt is te vinden.

MIJN WERKGEVER KRIJGT EEN LOONSANCTIE?

Als je werkgever een loonsanctie krijgt dan is het UWV van mening dat er onvoldoende is gedaan aan re-integratieverplichtingen. De loonsanctie kan maximaal 12 maanden bedragen. Je WIA wordt dan uitgesteld. En je zit helaas nog langer aan je werkgever vast en in onzekerheid. Hier kan je helaas niets tegen doen. Je zal de tijd uit moeten zitten. Blijven werken samen met je werkgever aan re-integratieverplichtingen en je WIA aanvraag komt dan weer opnieuw aan bod richting het einde van de loonsanctieperiode.

Lees de blog en video hier: https://www.lindasresources.nl/hrblog/ontslag-2-jaar-ziek/wat-betekent-een-loonsanctie-voor-mij-als-langdurig-zieke-werknemer/

YOUTUBE
Op ons Youtube kanaal LindasResouces staan heel veel handige en fijne video’s met uitleg in jip en janneke taal. Het blijft toch lastige materie wanneer je er geen verstand van hebt. Vergeet je niet te abonneren op het Youtube Kanaal. Dan krijg je als eerste meldingen als er nieuwe video’s online zijn gekomen.
ONLINE BUDDIES
Eigenaresse Linda heeft www.onlinebuddies.nl opgericht voor (arbeidsongeschikte) lotgenoten. Linda heeft zelf een spierziekte en is afgekeurd. Het hele team van Linda’s Resources weet daarom als geen ander hoe dit is en wat er op je af komt als je WIA gekeurd wordt en met ontslag te maken krijgt. Op Online Buddies vind je ontzettend veel handige blogs en er is een gratis facebook community waar je met lotgenoten kunt praten. De enige eis hiervoor is dat je positief ingesteld bent.
EEN AANTAL HANDIGE BLOGS OP EEN RIJ
Hoe werkt de Wia keuring?

De WIA keuring, hoe werkt dat precies?

Hoe kan ik mij voorbereiden op de wia keuring?

Hoe kan ik mij voorbereiden op de WIA keuring?

Welke wia uitkeringen zijn er en hoe werkt dit?

WIA, WGA of IVA, wat is het verschil?

Het UWV is te laat met beslissen wat kan je doen?

De beslissing van UWV is te laat, wat kan ik doen?

Kan ik een VSO tekenen als mijn WIA beslissing nog niet binnen is?

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen wanneer mijn WIA beslissing nog niet binnen is?

Hoe werkt ontslag na 2 jaar ziekte?

Hoe werkt ontslag na 2 jaar ziekte en waar moet jij opletten?

Alle overige blogs:
https://www.lindasresources.nl/category/hrblog/ontslag-2-jaar-ziek/