Veelgestelde Vragen ontslag na 2 jaar ziekte

We snappen dat je met veel vragen zit en er veel op je afkomt. We hebben daarom speciaal voor jou twee uitgebreide informatie pagina’s gemaakt om je zo goed als we kunnen alvast op weg te helpen. Mocht je naar aanleiding van deze mail toch nog vragen hebben stuurons dan een e-mail info@lindasresources.nl.

Er zijn eigenlijk twee fases waar je nu doorheen gaat tijdens deze twee jaar ziekte.
1. De eerste fase is de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA keuring zelf.
2. De tweede fase is het ontslag na twee jaar ziekte (meestal na de WIA beslissing).

Op deze pagina vind je alle uitgebreide informatie omtrent het ontslag.

Wat is een VSO (vaststellingsovereenkomst)?

Dit is een ontslagdocument die beide partijen moeten tekenen. Men mag hierin afspreken en vastleggen wat men wil en daarom is dit document eigenlijk heel gevaarlijk want voor je het weet teken je iets wat niet klopt.

Wat is een VSO ofwel vaststellingsovereenkomst?

WANNEER KUNNEN jullie me HELPEN MET ONTSLAG?

Velen van jullie zoeken al vroegtijdig contact met ons maar wij kunnen je in een vroegtijdig stadium vaak nog niet helpen. Dus ben je pas over een aantal weken of maanden twee jaar ziek dan ben je nog te vroeg voor onze hulp. Vandaar dat we deze mail bomvol informatie aan je sturen zodat we je nu toch een klein beetje kunnen helpen.

Onderstaand hebben we genoteerd wanneer wij je wel kunnen helpen:

  • Wij kunnen je helpen zodra je WIA beslissing binnen is. Wij kunnen dan namelijk je werkgever gaan vragen om een ontslagvoorstel. Werkgevers mogen mensen nog in slapend dienstverband houden. Er is echter jurisprudentie dat, wanneer een werknemer tijdens een slapend dienstverband om ontslag vraagt, een werkgever hieraan moet meewerken. Vragen om je eigen ontslag kan soms (financiële) nadelen hebben dus overleg dit altijd met ons.
  • Wij kunnen je helpen zodra je werkgever begint te pushen op ontslag. We kunnen dan of de werkgever van je nek af halen door te vragen even geduld te hebben en de WIA beslissing af te wachten of we gaan toch al werken aan het klaarmaken van je VSO voor straks. Dit zorgt er vaak voor dat een werkgever dan weer even geduld krijgt. We zijn ‘bezig’ en dat geeft hen rust.
  • Wij kunnen je helpen zodra er concreet een ontslagvoorstel/VSO over de brug is. Wij toetsen of je al aan deze VSO kunt meewerken of dat deze VSO te vroeg komt.

Kortom neem contact op zodra er concreet gesproken wordt over ontslag en/of je concreet een VSO ontvangen hebt bij voorkeur nadat de WIA beslissing binnen is.

Wanneer moet je (onze) juridische hulp inschakelen voor je ontslag?

Hoe werkt ontslag na 2 jaar ziekte?

Ontslag na 2 jaar ziekte kan op 2 manieren:

  • Ontslagvergunning UWV
  • De VSO (vaststellingsovereenkomst ofwel beëindigingsovereenkomst)

Je werkgever mag kiezen welke route die kiest. Je voorkeur is altijd de VSO omdat je daarin alles correct kunt vastleggen en niet naar een rechter hoeft te gaan als iets niet zou kloppen.

Hoe werkt ontslag na 2 jaar ziekte en waar moet jij opletten?

Waarom heeft mijn werkgever HAAST met HET ONTSLAG?

Een werkgever krijgt de transitievergoeding na twee jaar ziekte gecompenseerd van het UWV. Echter is dit maar tot aan het moment van twee jaar ziekte. De transitievergoeding die na twee jaar ziekte blijft door tellen krijgt de werkgever niet vergoed. Daarom hebben sommige werkgevers haast om het ontslag zo snel mogelijk na twee jaar ziekte te regelen. Echter of dit al kan terwijl je WIA beslissing nog niet binnen is ligt helemaal aan je inhoudelijke persoonlijke situatie. We zouden je dossier moeten opstarten om te kijken wat er mogelijk is.

Kan ik ontslagen worden als mijn werkgever een loonsanctie krijgt?

Je kan niet ontslagen worden wanneer je werkgever een loonsanctie krijgt. Je werkgever is namelijk door het UWV gestraft dat ze vinden dat de werkgever te weinig aan je re-integratie en herstel heeft gedaan. Hierdoor moeten ze nu voor straf langer zelf jouw loon doorbetalen. De WIA aanvraag wordt uitgesteld met de duur van de loonsanctie. De loonsanctie bedraagt vaak tussen de 6 maanden en maximaal 12 maanden. Tegen het einde van de loonsanctie zal je WIA aanvraag opnieuw opstarten en zal je alsnog een ‘verlate’ WIA keuring krijgen met een WIA uitslag.

Wat betekent een loonsanctie voor mij als langdurig zieke werknemer?

Kan ik eerder ontslagen worden met een vervroegde IVA?

Wanneer er sprake is van een vervroegde IVA dan betekent dit niet automatisch dat je per direct met ontslag moet gaan. Sterker nog: veel werkgevers betalen nog gedurende de twee jaar ziekte loon door, omdat een werkgever pas na twee jaar ziekte en loondoorbetaling de transitievergoeding van het UWV terug krijgt. Gaan ze dus direct na de vervroegde IVA je ontslag regelen dan krijgt je werkgever de transitievergoeding niet terug. Daarom wachten werkgevers vaak tot het moment van twee jaar ziekte. Je mag eventueel wel al eerder dan twee jaar ziekte een ontslag met elkaar regelen, maar het is dus niet slim voor de werkgever. Je kan dus rustig tot twee jaar ziekte wachten tot je eventueel zelf naar een ontslag gaat vragen en of de werkgever met een ontslagvoorstel komt. We kunnen wel al je VSO helemaal tekenen en rondmaken met als einddatum de 2 jaar ziekte datum.

Ik wil niet ontslagen worden wat kan ik doen?

Je kan alleen strijden om in dienst te blijven wanneer je kunt aantonen dat je binnen 26 weken volledig (alle contracturen) gaat herstellen in je eigen functie en/of ander werk bij de werkgever. Je kunt dan geen VSO(vaststellingsovereenkomst) tekenen en dan hoef je daar niet aan mee te werken. De werkgever moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en zij nemen ook contact met jou op. Je kunt dan uitleggen aan het UWV dat je van mening bent dat je herstelt. Mogelijk kun je dan je ontslag tegenhouden.

Welke ontslagroute is mijn voorkeur? UWV ontslagvergunning of de VSO?

Je werkgever mag dus de route van het ontslag kiezen. Dit is of de ontslagvergunning via het UWV aanvragen of een VSO aanbieden. Je werkgever bepaald dit dus en hier heb jij niks over te zeggen.

Maar je voorkeur is wel de VSO omdat je dan een unieke kans krijgt bedragen en aantallen allemaal goed vast te leggen. Bij het UWV krijgt een werkgever alleen toestemming om je te mogen ontslaan. De voorwaarden (bedragen) krijgen ze daar niet mee en ze kunnen dan ook zelf doen waar zij zin in hebben.

Door alle achterstanden bij het UWV laten de ontslag vergunningen nu ook flink op zich wachten terwijl een VSO vandaag nog getekend kan worden met elkaar.

De VSO voorkomt vaak de weg naar een rechter (welke je veel geld kost om dan achteraf je gelijk te halen). In een VSO kunnen we ook extra dingen vastleggen zoals afspraken over een concurentiebeding of een studiekostenregeling. Dus tip: je voorkeur voor een ontslag is altijd de VSO en niet de ontslagvergunning UWV.

Waarom jij liever een vaststellingsovereenkomst krijgt dan een ontslagvergunning via het UWV?

Mijn werkgever pusht op mijn ontslag wat moet ik doen?

De voorkeur is om te wachten totdat je WIA beslissing officieel zwart op wit op papier staat en daarna het ontslag af te handelen. Heeft je werkgever toch geen geduld dan kun je contact met ons op nemen. Vaak als wij mailen hebben ze wel geduld. Of we kunnen in sommige situaties toch alvast een ontslag regelen, maar dit is helemaal afhankelijk van je persoonlijke situatie.

https://www.lindasresources.nl/hrblog/ontslag-2-jaar-ziek/vaststellingsovereenkomst-tekenen-wanneer-mijn-wia-beslissing-nog-niet-binnen/

WANNEER KUNNEN WE TOCH WEL EEN ONTSLAG REGELEN EERDER DAN DE WIA BESLISSING?

In sommige gevallen kunnen we toch eerder het ontslag afhandelen dan dat de WIA beslissing binnen is. Hiervoor moeten we echt al inhoudelijk je dossier oppakken. We moeten bijvoorbeeld controleren of er nog een loonsanctie opgelegd kan worden. Na een bepaalde periode kan dit namelijk niet meer en dan is het ontslag toch al mogelijk. Je kunt namelijk niet al met ontslag zijn, als de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt van een extra jaar.

Het ligt eraan of een werkgever kan aantonen of je binnen 26 weken niet meer gaat herstellen. Wanneer een werkgever dit kan aantonen kunnen ze zelfs al een ontslagvergunning bij het UWV krijgen terwijl de WIA beslissing er nog niet is.

!!Als dit het geval is en we moeten kiezen tussen een ontslagvergunning UWV of toch al eerder een VSO onderhandeling starten, dan heeft de VSO onderhandeling starten altijd je voorkeur.

Kan ik een VSO tekenen als mijn wia beslissing nog niet binnen is?

Er zijn nu veel achterstanden bij het UWV waardoor veel WIA beslissingen pas weken of maanden na de twee jaar ziekte periode definitief vallen. Sommige werkgevers komen daarom nu al eerder met een ontslagvoorstel/VSO. Of je al eerder je ontslag kan vormgeven ligt aan je situatie en een aantal juridische eisen.

In deze blog/video leggen we meer uit: https://www.lindasresources.nl/hrblog/ontslag-2-jaar-ziek/vaststellingsovereenkomst-tekenen-wanneer-mijn-wia-beslissing-nog-niet-binnen/

VALT ER DAN NOG TE ONDERHANDELEN WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN VSO NA TWEE JAAR ZIEKTE?

Het lastige is, dat alle gouden bergen die online beloofd worden door partijen vaak niet kloppen. Laat je dus niet lekker maken. De kantonrechtersformule is oud en wordt zelfs in gewone ontslagzaken niet meer gehanteerd. Er is gewoon een keiharde vaste basis deal waar iemand na twee jaar ziekte recht op heeft. Dat zal je via een ontslagvergunning ook te horen krijgen en de uitdaging zit hem erin om deze minimale deal te krijgen in je VSO. Dit komt omdat partijen dus in een VSO vrij zijn met elkaar af te spreken wat men wil. En daardoor is er ruimte voor werkgevers om dus foutieve zaken (bewust of onbewust) door te voeren. Er worden ontzettend veel fouten gemaakt en dan gaat het om honderden soms duizenden euro’s. Dus er valt zeker wel te onderhandelen binnen deze kaders! En dit doen wij tot op heden met groot succes!

Kan je nog onderhandelen bij een ontslag na 2 jaar ziekte?

Hoe vaak klopt een VSO na 2 jaar ziekte?

Heel eerlijk het komt zelden voor dat alles klopt. We zien vaak 1 kloppende VSO per maand en in de rest zitten fouten. Online op onze social media kanalen delen we maandelijks de resultaten. Ik denk dat dit voor zichzelf spreekt. Er gaat echt veel mis.

We hebben de grootste winst en discussies op de transitievergoeding en het aantal verlofuren. Nogmaals bij veel klanten levert dit soms veel geld op. Andere klanten zijn gewoon ontzettend blij als ze met een gerust hart kunnen tekenen. Ook al is de winst dan minimaal geweest. Ze zijn ontlast in een stressvolle tijd en weten zeker dat er niet nog honderden of duizenden euro’s in zat. Om erachter te komen wat er uit je zaak te halen valt, moeten wij toch echt alle stukken doornemen en inhoudelijk naar je dossier kijken. Dit is vooraf nooit te voorspellen.

IK ZIT IN EEN TWEEDE SPOOR TRAJECT EN HEB MOGELIJK NIEUW WERK wat moet ik doen?

Dit zijn situaties die steeds vaker voorkomen zeker met het UWV die op zich laat wachten. In de basis is ons advies wacht altijd met het tekenen van een nieuw contract bij een potentiële nieuwe werkgever want dan zou je werkgever kunnen stellen dat je zelf ontslag moet nemen want je hebt een nieuwe baan. Hiermee kunnen ze proberen om onder het ontslag met een ontslagvergoeding/transitievergoeding uit te komen. Ons advies is vaak ga eerst in een proefplaatsing/detacheringsconstructie aan het werk in spoor 2. Je moet namelijk kijken of het ook echt structureel een goede plek is en dat het daadwerkelijk past in de praktijk. Verleng deze detacheringsconstructie eventueel tot het moment dat de WIA beslissing er echt is. Regel dan eerst het ontslag alvorens je een nieuw officieel contract tekent en/of neem contact met ons op. Soms kunnen we afspraken maken met je werkgever dat we vastleggen dat je alsnog officieel een 2 jaar ziekte ontslag krijgt middels een vso ed. Dit is echt maatwerk per situatie en hoe ver je al wel of niet richting 2 jaar ziekte gaat.

Hoe zorg ik dat ik de transitievergoeding niet misloop in mijn 2e spoor traject?

Mag mijn werkgever wettelijk verlof wegboeken tijdens ziekte?

Wettelijk verlof vervalt altijd 6 maanden na het jaar waarin het is opgebouwd. Maar wanneer jij langdurig ziek bent en niet in staat was het op te nemen dan mag dit niet zomaar vervallen. Veel werkgevers sjoemelen hiermee en dit levert onze klanten soms duizenden euro’s op.

Mag mijn wettelijk verlof komen te vervallen bij langdurige ziekte?

Verpest ik de relatie met mijn werkgever door jullie in te schakelen?

Nee absoluut niet. Sterker nog je werkgever hoort je te wijzen dat je er slim aan doet om juridische hulp in te schakelen. Dit omdat jij moet weten en snappen waar je mee instemt. Daarnaast als wij geld of zaken vragen dan doen wij gewoon ons werk. Dit verwacht je werkgever dan ook van ons. Wanneer je geld of zaken zelf vraagt kan je werkgever het juist persoonlijk opvatten waardoor je juist alsnog spanningen kunt krijgen onderling. Zonde, maar we moeten wel zorgen dat je netjes krijgt waar je recht op hebt en deze laatste euro’s kan je goed gebruiken met een financieel slechtere toekomst voor de deur.

In deze blog leg ik het uit: https://www.lindasresources.nl/hrblog/ontslagwg/verpest-ik-de-relatie-met-mijn-werkgever-door-jullie-juridische-hulp-in-te-schakelen/

Krijg ik jullie juridische kosten wel vergoed?

In 90% van de gevallen betaald je werkgever de juridische kosten. Dit weten we nooit 100% zeker en kunnen wij je niet beloven. Het enige wat we kunnen doen is onze ervaring met je delen. In onze maandelijkse resultaat post die wij op alle social media kanalen delen staat letterlijk welke klanten wat vergoed kregen. Dit is bijna nooit een probleem. Dus de kans is echt heel groot dat je werkgever het betaald. Daarnaast draait het om het uiteindelijke resultaat en moet je je niet teveel vast pinnen op deze kosten. Pak je een mooie winst elders dan is dat ook vaak al goed genoeg. En het allerbelangrijkste en haast onbetaalbaar is dat je goede hulp krijgt en met een gerust hart kunt slapen wetende dat wij alles voor je regelen.

Kan ik jullie juridische kosten vergoed krijgen van mijn werkgever?

is het slim om VOORAF te VRAGEN OM JURIDISCHE KOSTEN?

Wij raden dit af. Waarom? Omdat werkgevers dan heel snel en makkelijk nee zeggen. Wanneer wij er dan later in de onderhandeling op terug willen komen en dit opnieuw willen bespreken is het antwoord heel simpel ‘we hebben duidelijk vooraf nee gezegd’ ‘het is iemands eigen keus dan om het alsnog te doen’. Terwijl het onderdeel is van ons werk om dit voor je uit te onderhandelen.

Daarnaast gaat het uiteindelijk om het gehele ontslag plaatje. Dus als je winst op andere vlakken kan pakken dan is het indirect ook betaalt.

In principe proberen we dus alles op de werkgever te verhalen. Lukt dit niet dan zorgen we er altijd voor dat het te betalen deel door jou met bruto netto voordeel wordt verrekend op bijvoorbeeld je ontslagvergoeding. Je hebt dan een besparing van 50% netto onderaan de streep. Meer info over berekeningen: https://www.lindasresources.nl/vso-2-jaar-ziek/

HEB IK EEN ADVOCAAT NODIG VOOR MIJN ONTSLAG?

Ik maakte hier een video over want je hebt helemaal geen dure advocaat nodig voor je ontslag. Sterker nog wij behalen vaak betere resultaten omdat dit het enige is wat wij doen. Wij zijn echt gespecialiseerd in ontslag. Door onze juiste tone of voice worden wij vaak gewaardeerd door de werkgever. Hierdoor komt er sneller een beter ontslag tot stand. Advocaten en juristen praten vaak in zware juridische vakjargon wat een averechts effect heeft op werkgevers, ze schrikken van het zwaar geschut.

Heb ik persé een advocaat of jurist nodig voor mijn ontslag?

Waarom wij geen fan van rechtsbijstand en vakbond zijn?

Helaas hebben wij niet zulke goede ervaringen met rechtsbijstand en vakbond. Veel klanten komen naar ons omdat de communicatie er niet liep, er niemand op korte termijn beschikbaar was en of ze alle communicatie zelf met de werkgever moeten blijven doen. Ik zeg altijd je moet geluk hebben met je behandelaar. Is dit een echte specialist of is dit een student? En hoeveel tijd heeft deze persoon voor je? Soms zijn het echt hele goede mensen maar door de 80 dossiers tegelijk in omloop kan je natuurlijk niet dezelfde persoonlijke aandacht en commitment krijgen als bij ons. Ik zeg altijd kies waar je je goed bij voelt maar laat het juridisch wel echt controleren door iemand. Wil je iemand die echt aan alles denkt en altijd een stapje verder kijkt en daar de tijd en ruimte voor heeft.. neem dan contact met ons op.

Waarom wij geen fan van rechtsbijstand of vakbond zijn?

VOORBEELDCASE RESULTAAT ONTSLAG NA 2 JAAR ZIEKTE

Wij hielpen laatst een dame die een hele goede band met haar werkgever had. Ze wilde het toch voor de zekerheid laten controleren. Er zat een verschil in de transitievergoeding van € 2.500,00 en € 7.000,00 verschil in het verlofsaldo. Dit kwam omdat de begin en einddatum van de transitievergoeding berekening niet klopte en bepaalde emolumenten niet waren meegenomen. Daarnaast was werkgever van mening dat bepaald verlof kwam te vervallen terwijl wij de CAO juridisch toch anders interpreteerde. Zij zelf dacht dat de transitievergoeding ook wel klopte want die had ze zelf ook berekend. Helaas dus toch fout! Deze zaak leverde € 9.500,00 bruto op voor de klant.

Je weet vooraf nooit hoe slecht of goed je VSO is.

Check ons YOUTUBE kanaal voor alle video's en uitleg in jip en janneke taal.

Op ons Youtube kanaal LindasResouces staan heel veel handige en fijne video’s met uitleg in jip en janneke taal. Het blijft toch lastige materie wanneer je er geen verstand van hebt. Vergeet je niet te abonneren op het Youtube Kanaal. Dan krijg je als eerste meldingen als er nieuwe video’s online zijn gekomen.

https://www.youtube.com/lindasresources

ONLINE BUDDIES voor lotgenoten

Eigenaresse Linda heeft www.onlinebuddies.nl opgericht voor lotgenoten. Linda heeft zelf een spierziekte en is afgekeurd. Het hele team van Linda’s Resources weet daarom als geen ander hoe dit is en wat er op je af komt als je WIA gekeurd wordt en met ontslag te maken krijgt. Op Online Buddies vind je ontzettend veel handige blogs en er is een gratis facebook community waar je met lotgenoten kunt praten. De enige eis hiervoor is dat je positief ingesteld bent.