Je bent op zoek naar informatie

Wat goed dat je tijdig op zoek bent naar informatie en mogelijke hulp. Wij lezen dat je over een ‘tijdje’ pas twee jaar ziek bent. Daarmee ben je eigenlijk te vroeg voor onze ontslag hulp. Kijk eerst even deze video en lees dan verder:

We snappen dat je met veel vragen zit en er veel op je afkomt. We hebben daarom speciaal voor jou twee uitgebreide informatie pagina’s gemaakt om je zo goed als we kunnen alvast op weg te helpen. Mocht je naar aanleiding van deze mail toch nog vragen hebben stuurons dan een e-mail.

Er zijn eigenlijk twee fases waar je nu doorheen gaat tijdens deze twee jaar ziekte.
1. De eerste fase is de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA keuring zelf.
2. De tweede fase is het ontslag na twee jaar ziekte (meestal na de WIA beslissing).

Op deze pagina vind je alle uitgebreide informatie omtrent het ontslag met tips en veelgestelde vragen over de WIA. Indien iets niet van toepassing is kan je naar de volgende tip gaan.

Veelgestelde Vragen

IK WIL NIET MET ONTSLAG
Je kan alleen strijden om in dienst te blijven wanneer je kunt aantonen dat je binnen 26 weken volledig (alle contracturen) gaat herstellen in je eigen functie en/of ander werk bij de werkgever. Je kunt dan geen VSO(vaststellingsovereenkomst) tekenen en dan hoef je daar niet aan mee te werken. De werkgever moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en zij nemen ook contact met jou op. Je kunt dan uitleggen aan het UWV dat je van mening bent dat je herstelt. Mogelijk kun je dan je ontslag tegenhouden.
WANNEER KUNNEN WIJ JE HELPEN MET ONTSLAG:

Velen van jullie zoeken al vroegtijdig contact met ons maar wij kunnen je in een vroegtijdig stadium vaak nog niet helpen. Dus ben je pas over een aantal weken of maanden twee jaar ziek dan ben je nog te vroeg voor onze hulp. Vandaar dat we deze mail bomvol informatie aan je sturen zodat we je nu toch een klein beetje kunnen helpen.

Onderstaand hebben we genoteerd wanneer wij je wel kunnen helpen:

  • Wij kunnen je helpen zodra je WIA beslissing binnen is. Wij kunnen dan namelijk je werkgever gaan vragen om een ontslagvoorstel. Werkgevers mogen mensen nog in slapend dienstverband houden. Er is echter jurisprudentie dat, wanneer een werknemer tijdens een slapend dienstverband om ontslag vraagt, een werkgever hieraan moet meewerken. Vragen om je eigen ontslag kan soms (financiële) nadelen hebben dus overleg dit altijd met ons.
  • Wij kunnen je helpen zodra je werkgever begint te pushen op ontslag. We kunnen dan of de werkgever van je nek af halen door te vragen even geduld te hebben en de WIA beslissing af te wachten of we gaan toch al werken aan het klaarmaken van je VSO voor straks. Dit zorgt er vaak voor dat een werkgever dan weer even geduld krijgt. We zijn ‘bezig’ en dat geeft hen rust.
  • Wij kunnen je helpen zodra er concreet een ontslagvoorstel/VSO over de brug is. Wij toetsen of je al aan deze VSO kunt meewerken of dat deze VSO te vroeg komt.

Kortom neem contact op zodra er concreet gesproken wordt over ontslag en/of je concreet een VSO ontvangen hebt bij voorkeur nadat de WIA beslissing binnen is.

ONTSLAG NA TWEE JAAR ZIEKTE IS OP TWEE MANIEREN MOGELIJK

 

  • Ontslagvergunning UWV
  • Vaststellingsovereenkomst = VSO

Veel werkgevers kiezen voor een VSO omdat dit sneller is en partijen vrij zijn om met elkaar af te spreken wat men wil maar er gaat via deze weg vaak veel mis. Verkeerde bedragen of niet dezelfde minimale rechten als via een ontslagvergunning UWV.

DE VOORKEUR IS ONTSLAG MIDDELS EEN VSO

Je voorkeur is eigenlijk altijd de VSO omdat je dan een unieke kans krijgt bedragen en aantallen allemaal goed vast te leggen. Bij het UWV krijgt een werkgever alleen toestemming om je te mogen ontslaan. De voorwaarden (bedragen) krijgen ze daar niet mee en ze kunnen dan ook zelf doen waar zij zin in hebben. De VSO voorkomt vaak de weg naar een rechter wat je veel geld kost om dan achteraf je gelijk te halen. Omdat we in een VSO alles in een keer goed kunnen vastleggen. Dus tip: je voorkeur voor een ontslag is altijd de VSO en niet de ontslagvergunning UWV.

BIJ VOORKEUR PAS EEN ONTSLAG REGELEN WANNEER DE WIA BESLISSING BINNEN IS

De voorkeur is om te wachten totdat je WIA beslissing officieel zwart op wit op papier staat en daarna het ontslag af te handelen. Heeft je werkgever toch geen geduld dan kun je contact met ons op nemen. Vaak als wij mailen hebben ze wel geduld. Of we kunnen in sommige situaties toch alvast een ontslag regelen.

In deze blog/video leggen we je uit wat je moet doen als je een VSO krijgt n.a.v. twee jaar ziekte: https://www.lindasresources.nl/hrblog/ontslagwg/hoe-werkt-ontslag-na-2-jaar-ziekte/

MIJN WERKGEVER WIL MIJN ONTSLAG REGELEN TERWIJL MIJN WIA BESLISSING NOG NIET BINNEN IS

Er zijn nu veel achterstanden bij het UWV waardoor veel WIA beslissingen pas weken of maanden na de twee jaar ziekte periode definitief vallen. Sommige werkgevers komen daarom nu al eerder met een ontslagvoorstel/VSO. Of je al eerder je ontslag kan vormgeven ligt aan je situatie en een aantal juridische eisen.

In deze blog/video leggen we meer uit: https://www.lindasresources.nl/hrblog/ontslag-2-jaar-ziek/vaststellingsovereenkomst-tekenen-wanneer-mijn-wia-beslissing-nog-niet-binnen/

VANWAAR DE HAAST OM HET ONTSLAG TE REGELEN?

Een werkgever krijgt de transitievergoeding na twee jaar ziekte gecompenseerd van het UWV.
Echter is dit maar tot aan het moment van twee jaar ziekte. De transitievergoeding die na twee jaar ziekte blijft door tellen krijgt de werkgever niet vergoed. Daarom hebben sommige werkgevers haast om het ontslag zo snel mogelijk na twee jaar ziekte te regelen.

WANNEER KUNNEN WE TOCH WEL EEN ONTSLAG REGELEN EERDER DAN DE WIA BESLISSING?

In sommige gevallen kunnen we toch eerder het ontslag afhandelen dan dat de WIA beslissing binnen is. Hiervoor moeten we echt al inhoudelijk je dossier oppakken. We moeten bijvoorbeeld controleren of er nog een loonsanctie opgelegd kan worden. Na een bepaalde periode kan dit namelijk niet meer en dan is het ontslag toch al mogelijk. Je kunt namelijk niet al met ontslag zijn, als de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt van een extra jaar.

Het ligt eraan of een werkgever kan aantonen of je binnen 26 weken niet meer gaat herstellen. Wanneer een werkgever dit kan aantonen kunnen ze zelfs al een ontslagvergunning bij het UWV krijgen terwijl de WIA beslissing er nog niet is.

!!Als dit het geval is en we moeten kiezen tussen een ontslagvergunning UWV of toch al eerder een VSO onderhandeling starten, dan heeft de VSO onderhandeling starten altijd je voorkeur.

IK HEB EEN VERVROEGDE IVA TOEGEKEND GEKREGEN

Wanneer er sprake is van een vervroegde IVA dan betekent dit niet automatisch dat je per direct met ontslag moet gaan. Sterker nog: veel werkgevers betalen nog gedurende de twee jaar ziekte loon door, omdat een werkgever pas na twee jaar ziekte en loondoorbetaling de transitievergoeding van het UWV terug krijgt. Gaan ze dus direct na de vervroegde IVA je ontslag regelen dan krijgt de werkgever je transitievergoeding niet terug. Daarom wachten werkgevers vaak tot het moment van twee jaar ziekte. Je mag eventueel wel al eerder dan twee jaar ziekte een ontslag met elkaar regelen, maar dan krijgt de werkgever de transitievergoeding niet terug. En daarom gebeurt dit dus zelden. Je kan dus rustig tot twee jaar ziekte wachten tot je eventueel zelf naar een ontslag gaat vragen.

IK ZIT IN EEN TWEEDE SPOOR TRAJECT EN HEB MOGELIJK NIEUW WERK

Dit zijn situaties die steeds vaker voorkomen zeker met het UWV die op zich laat wachten. In de basis is ons advies wacht altijd met het tekenen van een nieuw contract bij een potentiële nieuwe werkgever want dan zou je werkgever kunnen stellen dat je zelf ontslag moet nemen want je hebt een nieuwe baan. Hiermee kunnen ze proberen om onder het ontslag met een ontslagvergoeding/transitievergoeding uit te komen. Ons advies is vaak ga eerst in een proefplaatsing/detacheringsconstructie aan het werk in spoor 2. Je moet namelijk kijken of het ook echt structureel een goede plek is en dat het daadwerkelijk past in de praktijk. Verleng deze detacheringsconstructie eventueel tot het moment dat de WIA beslissing er echt is. Regel dan eerst het ontslag alvorens je een nieuw officieel contract tekent en/of neem contact met ons op. Soms kunnen we afspraken maken met je werkgever dat we vastleggen dat je alsnog officieel een 2 jaar ziekte ontslag krijgt middels een vso ed. Dit is echt maatwerk per situatie en hoe ver je al wel of niet richting 2 jaar ziekte gaat.

WAT KUNNEN JULLIE VOOR MIJ BETEKENEN IN HET ONTSLAG?

Allereerst iedereen moet zijn ontslag ALTIJD laten controleren door iemand.Wij zeggen altijd kies een partij waar jij je goed bij voelt en vertrouwen in hebt. Wij hebben diverse pakketten waaruit je kunt kiezen. Wil je dat wij alles alleen controleren of dat wij ook het contact met je werkgever overnemen? Dit bepaald welk pakket je nodig hebt. Zie ⇒ https://www.lindasresources.nl/vso-2-jaar-ziek/

KLANTEN ERVAREN, RUST, STEUN EN TOEVERLAAT!

De klanten die ons inschakelen ervaren rust en vinden de zekerheid dat alles goed gebeurt ontzettend belangrijk zodat zij met een gerust hart kunnen tekenen. Het is vaak voor WIA kandidaten in de toekomst geen vetpot meer en een grote financiële achteruitgang. Het is dan wel fijn om zeker te weten dat je netjes je laatste euro’s krijgt. Gewoon een eerlijk ontslag en dat er op een fijne manier is onderhandeld en waarbij je krijgt waar je recht op hebt.

VALT ER DAN NOG TE ONDERHANDELEN WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN VSO NA TWEE JAAR ZIEKTE?

Het lastige is, dat alle gouden bergen die online beloofd worden door partijen vaak niet kloppen. Laat je dus niet lekker maken. De kantonrechtersformule is oud en wordt zelfs in gewone ontslagzaken niet meer gehanteerd. Er is gewoon een keiharde vaste basis deal waar iemand na twee jaar ziekte recht op heeft. Dat zal je via een ontslagvergunning ook te horen krijgen en de uitdaging zit hem erin om deze minimale deal te krijgen in je VSO. Dit komt omdat partijen dus in een VSO vrij zijn met elkaar af te spreken wat men wil. En daardoor is er ruimte voor werkgevers om dus foutieve zaken door te voeren. Er worden ontzettend veel fouten gemaakt en dan gaat het om honderden soms duizenden euro’s. Dus er valt zeker wel te onderhandelen binnen deze kaders! En dit doen wij tot op heden met groot succes!

VOORBEELDCASE RESULTAAT ONTSLAG NA 2 JAAR ZIEKTE

Wij hielpen laatst een dame die een hele goede band met haar werkgever had. Ze wilde het toch voor de zekerheid laten controleren. Er zat een verschil in de transitievergoeding van € 2.500,00 en € 7.000,00 verschil in het verlofsaldo. Dit kwam omdat de begin en einddatum van de transitievergoeding berekening niet klopte en bepaalde emolumenten niet waren meegenomen. Daarnaast was werkgever van mening dat bepaald verlof kwam te vervallen terwijl wij de CAO juridisch toch anders interpreteerde. Zij zelf dacht dat de transitievergoeding ook wel klopte want die had ze zelf ook berekend. Helaas dus toch fout! Deze zaak leverde
€ 9.500,00 bruto op voor de klant.

ER ZIJN OOK WERKGEVERS DIE HET WL GOED DOEN

Heel eerlijk het komt zelden voor dat alles klopt. We hebben de grootste winst en discussies op de transitievergoeding en het aantal verlofuren. Nogmaals bij veel klanten levert dit soms veel geld op. Andere klanten zijn gewoon ontzettend blij als ze met een gerust hart kunnen tekenen. Ook al is de winst dan minimaal geweest. Ze zijn ontlast in een stressvolle tijd en weten zeker dat er niet nog honderden of duizenden euro’s in zat. Want wellicht zonder dat je het weet ben je toch iemand uit de voorbeeldcase. Om erachter te komen wat er uit je zaak te halen valt, moeten wij toch echt alle stukken doornemen en inhoudelijk naar je dossier kijken.

VOORAF VRAGEN OM JURIDISCHE KOSTEN

Wij raden dit af. Waarom? Omdat werkgever dan heel snel en makkelijk nee zeggen. Wanneer wij er dan later in de onderhandeling op terug willen komen en dit opnieuw willen bespreken is het antwoord heel simpel ‘we hebben duidelijk vooraf nee gezegd’ ‘het is iemands eigen keus dan om het alsnog te doen’. Terwijl het onderdeel is van ons werk om dit voor je uit te onderhandelen. In principe proberen we dus alles op de werkgever te verhalen. Lukt dit niet dan gaan we naar 50-50. En ieder mogelijk deel die je zelf zou moeten betalen proberen we te verrekenen met je ontslagvergoeding zodat je bruto netto voordeel hebt wat vaak een besparing van 50% is onderaan de streep. Meer info over berekeningen: https://www.lindasresources.nl/vso-2-jaar-ziek/

HEB IK EEN ADVOCAAT NODIG VOOR MIJN ONTSLAG?

Ik maakte hier een video over want je hebt helemaal geen dure advocaat nodig voor je ontslag. Sterker nog wij behalen vaak betere resultaten omdat wij met onze eigen ‘hr collega’s’ contact hebben en hen super goed begrijpen. Hierdoor weten wij een betere tone of voice aan te nemen wat ontzettend gewaardeerd wordt. Zware juristen taal naar je werkgever is helemaal niet nodig en werkt soms averechts: https://www.youtube.com/watch?v=RlvAezqEBic&t=82s

YOUTUBE

Op ons Youtube kanaal LindasResouces staan heel veel handige en fijne video’s met uitleg in jip en janneke taal. Het blijft toch lastige materie wanneer je er geen verstand van hebt. Vergeet je niet te abonneren op het Youtube Kanaal. Dan krijg je als eerste meldingen als er nieuwe video’s online zijn gekomen.

ONLINE BUDDIES

Eigenaresse Linda heeft www.onlinebuddies.nl opgericht voor lotgenoten. Linda heeft zelf een spierziekte en is afgekeurd. Het hele team van Linda’s Resources weet daarom als geen ander hoe dit is en wat er op je af komt als je WIA gekeurd wordt en met ontslag te maken krijgt. Op Online Buddies vind je ontzettend veel handige blogs en er is een gratis facebook community waar je met lotgenoten kunt praten. De enige eis hiervoor is dat je positief ingesteld bent.

EVEN EEN AANTAL HANDIGE BLOGS OP EEN RIJ