Disclaimer

LindasResources.nl houdt alle intellectuele eigendomsrechten, of licenties voor die rechten, van hetgeen op deze website is en wordt gepubliceerd. Niets op deze website mag door anderen dan LindasResources.nl, geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. LindasResources.nl is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van anderen dan LindasResources.nl opgesteld of uitgegeven. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens LindasResources.nl geen rechten worden ontleend. LindasResources.nlĀ is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.